แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564 (17)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (11)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (11)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (9)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (9)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (10)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (19)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง (13)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (11)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC3 (15)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC4 (28)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564 (23)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การย้ายผู้บริหารสภานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (85)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (45)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบ IC3 และ IC4 (88)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์