ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน (500)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (358)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร (ฉบับแก้ไข) (3967)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร (583)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน (367)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (317)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป. สมุทรสาคร (แก้ไข) (500)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขยายเวลารับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (270)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (353)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.สมุทรสาคร (497)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (204)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563 (940)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (260)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (454)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (670)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล