ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (28)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564 (24)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (38)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (115)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (140)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (48)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (71)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (56)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 (51)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (84)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (52)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา (50)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (44)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (203)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 (103)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์