การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (73)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ (102)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งสำเนาหนังสือ (63)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ 10 รายการ) (110)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (74)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (117)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (89)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าเช่าอินเตอร์ (116)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งสำรวจการโอนเงินเข้าบัญชีเงินของ สพฐ. (89)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (168)
  นางพวงพิศ ขำดี
การรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (55)
  นางพวงพิศ ขำดี
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (159)
  นางพวงพิศ ขำดี
เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (62)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (108)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (138)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์