คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ (12)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (19)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (87)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 (44)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่นที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านั้น (46)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร (209)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (411)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม (75)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน (57)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 (47)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลิอกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (266)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดปัจจันตาราม (142)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) (311)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) (206)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (143)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์