การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (82)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (99)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บัญชีนวัตกรรมไทย (50)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บัญชีนวัตกรรมไทย (32)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 รายการค่าหนังสือ (70)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (103)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (75)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 (54)
  นางพวงพิศ ขำดี
เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 (44)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประชาสัมพันธ์ ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (36)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (33)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สังกัด สพป.สมุทรสาคร (212)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ (51)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (155)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (85)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์