ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 5 และการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิ (76)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (72)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สังกัด สพป.สมุทรสาคร (144)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
iายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สังกัดสพป.สมุทรสาคร (198)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (93)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (77)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม ด้วยวิธีประกวดราคา (78)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) สังกัด สพป.สมุทรสาคร (259)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (76)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องเล่นสนาม) ประจำปีงบประมาณ 2565 (59)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางหารศึกษา (101)
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสพป.สมุทรสาคร (103)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพครู สู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสพป.สม (112)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสาคร สำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (104)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำน (113)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล