การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561โครงการโรงเรียนสุจริต (42)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (37)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (20)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอ ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” (88)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 (501)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (105)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (97)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561 (91)
  นางพวงพิศ ขำดี
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหารสถานศึกษาขาดเเคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป. สมุทรสาคร (368)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหารสถานศึกษาขาดเเคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป. สมุทรสาคร (378)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายละเอียดการประเมินศัยภาพฯ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (154)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (91)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (78)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าเช่าอินเติร์เน็ต (55)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (48)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์