ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (220)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (154)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (110)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (126)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562 (204)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 (272)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2562 (275)
  นางพวงพิศ ขำดี
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.สมุทรสาคร (418)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (1 - 15 สค 62) (279)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562 (635)
  นางพวงพิศ ขำดี
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (173)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (120)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 (196)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 (127)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 (118)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์