เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 (126)
  นางพวงพิศ ขำดี
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2562 (100)
  นางพวงพิศ ขำดี
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.สมุทรสาคร (192)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (1 - 15 สค 62) (163)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562 (472)
  นางพวงพิศ ขำดี
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (99)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (73)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 (126)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 (81)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 (77)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 (65)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน มีนาคม 2562 (60)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือน มีนาคม 2562 (61)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (61)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (57)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์