-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   ( อ่าน 19 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   ( อ่าน 8 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   ( อ่าน 8 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564   ( อ่าน 12 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   ( อ่าน 9 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   ( อ่าน 7 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ( อ่าน 9 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   ( อ่าน 13 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   ( อ่าน 7 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   ( อ่าน 6 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   ( อ่าน 4 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   ( อ่าน 5 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   ( อ่าน 8 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์