-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์   ( อ่าน 12 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   ( อ่าน 19 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 87 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563   ( อ่าน 44 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่นที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านั้น   ( อ่าน 46 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 209 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564   ( อ่าน 411 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม   ( อ่าน 75 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน   ( อ่าน 57 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11   ( อ่าน 48 ) โดย-:- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลิอกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ( อ่าน 266 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดปัจจันตาราม   ( อ่าน 142 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1)   ( อ่าน 311 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล