-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การย้ายผู้บริหารสภานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)   ( อ่าน 84 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ   ( อ่าน 107 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564   ( อ่าน 58 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 37 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564   ( อ่าน 95 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   ( อ่าน 80 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   ( อ่าน 62 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564   ( อ่าน 55 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564   ( อ่าน 54 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 104 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564   ( อ่าน 285 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2)   ( อ่าน 235 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 2 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom   ( อ่าน 201 ) โดย-:-Administrstor