-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564   ( อ่าน 17 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ( อ่าน 11 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564   ( อ่าน 11 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   ( อ่าน 9 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563   ( อ่าน 9 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563   ( อ่าน 10 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ( อ่าน 19 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ( อ่าน 13 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ( อ่าน 11 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC3   ( อ่าน 15 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC4   ( อ่าน 28 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564   ( อ่าน 23 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การย้ายผู้บริหารสภานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564   ( อ่าน 85 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล