-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565   ( อ่าน 479 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การย้ายผู้บริหารสภานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)   ( อ่าน 302 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ   ( อ่าน 199 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564   ( อ่าน 101 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 78 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564   ( อ่าน 140 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   ( อ่าน 118 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   ( อ่าน 97 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564   ( อ่าน 86 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564   ( อ่าน 78 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 166 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564   ( อ่าน 323 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2)   ( อ่าน 286 ) โดย-:-Administrstor