-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564   ( อ่าน 31 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564   ( อ่าน 180 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2)   ( อ่าน 154 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 2 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom   ( อ่าน 133 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 1 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom   ( อ่าน 131 ) โดย-:-Administrstor
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564   ( อ่าน 335 ) โดย-:-Administrstor
 • รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564   ( อ่าน 63 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 4   ( อ่าน 74 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 3   ( อ่าน 61 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563   ( อ่าน 100 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564   ( อ่าน 112 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564   ( อ่าน 90 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ( อ่าน 66 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์