-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน   ( อ่าน 205 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 303 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร (ฉบับแก้ไข)   ( อ่าน 3236 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร   ( อ่าน 402 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน   ( อ่าน 316 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ( อ่าน 300 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป. สมุทรสาคร (แก้ไข)   ( อ่าน 480 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ขยายเวลารับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ( อ่าน 260 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 345 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 484 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ( อ่าน 194 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563   ( อ่าน 926 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   ( อ่าน 254 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล