-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ   ( อ่าน 99 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 227 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้นถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดอ้อมน้อย   ( อ่าน 170 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน   ( อ่าน 89 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ( อ่าน 66 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย   ( อ่าน 136 ) โดย-:- นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์
 • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุน((ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ( อ่าน 324 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ( อ่าน 143 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุน   ( อ่าน 116 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560   ( อ่าน 115 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14   ( อ่าน 112 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)   ( อ่าน 325 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561   ( อ่าน 56 ) โดย-:-นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมกุฎ ครั้งที่ 19   ( อ่าน 81 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล   ( อ่าน 78 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี