-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 10 รายการ   ( อ่าน 12 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ( อ่าน 22 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง   ( อ่าน 22 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ( อ่าน 72 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562   ( อ่าน 18 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ( อ่าน 51 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ส่งสำเนาหนังสือ   ( อ่าน 40 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ   ( อ่าน 44 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการค่าพาหนะรับ ส่งนักเรียน   ( อ่าน 99 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง   ( อ่าน 142 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ   ( อ่าน 140 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ส่งสำเนาหนังสือ   ( อ่าน 95 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ 10 รายการ)   ( อ่าน 135 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ( อ่าน 97 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 157 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล