-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2560   ( อ่าน 39 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2560   ( อ่าน 112 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด   ( อ่าน 106 ) โดย-:-MooBin
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560   ( อ่าน 106 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ค่าใช่จ่ายในการเข้ารับการอบรมโครงกาาครูรูปแบบครรบวงจร   ( อ่าน 159 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ( อ่าน 60 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3   ( อ่าน 76 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ่าป่า 3R “ขยะจากใจ”   ( อ่าน 37 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม   ( อ่าน 40 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์ร่วมบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542   ( อ่าน 36 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่   ( อ่าน 30 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก   ( อ่าน 24 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี 2560 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   ( อ่าน 53 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2560 โครงการค่ายเพิ่มเวลารู้   ( อ่าน 74 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ค่าใช้าจ่ายในการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   ( อ่าน 98 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์