-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561โครงการโรงเรียนสุจริต   ( อ่าน 42 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   ( อ่าน 37 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   ( อ่าน 20 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอ ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”   ( อ่าน 88 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561   ( อ่าน 501 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 105 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 97 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561   ( อ่าน 91 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหารสถานศึกษาขาดเเคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป. สมุทรสาคร   ( อ่าน 368 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหารสถานศึกษาขาดเเคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป. สมุทรสาคร   ( อ่าน 378 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรายละเอียดการประเมินศัยภาพฯ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 154 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ( อ่าน 91 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ( อ่าน 78 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าเช่าอินเติร์เน็ต   ( อ่าน 55 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ( อ่าน 48 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์