-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   ( อ่าน 4 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศ   ( อ่าน 34 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 41 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินบำรุงการศึกษา 2561   ( อ่าน 55 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 51 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ค่าสารณูปโภค)   ( อ่าน 96 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • DMC เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560   ( อ่าน 120 ) โดย-:- กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
 • แจกคู่มือค่าเช่าบ้าน   ( อ่าน 122 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกวดราคารชื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   ( อ่าน 113 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • โครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ( อ่าน 113 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • รายละเอียดตำแหน่งว่างและสัญญาค้ำประกันพนักงานราชการ ประจำปี 2561   ( อ่าน 377 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 2512 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ( อ่าน 228 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2651   ( อ่าน 109 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ( อ่าน 102 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์