-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน สักกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ( อ่าน 354 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ( อ่าน 763 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน   ( อ่าน 1078 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)   ( อ่าน 249 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร   ( อ่าน 182 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ( อ่าน 144 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   ( อ่าน 268 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร   ( อ่าน 154 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • เชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเข้าร่วมกลุ่มไลน์   ( อ่าน 249 ) โดย-:-MooBin
 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชััวคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   ( อ่าน 368 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอนุบาลสมุทรสาคร   ( อ่าน 195 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) แล้ว   ( อ่าน 377 ) โดย-:-กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
 • ประชาสัมพันธ์คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560   ( อ่าน 260 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • บัญชีตำแหน่งว่าง ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งครูผู้ช่วย   ( อ่าน 2139 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง
 • ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2560 (กศจ.สมุทรสาคร)   ( อ่าน 8463 ) โดย-:- น.ส.วนิดา ตาต้อง