-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 60 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ( อ่าน 85 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • บัญชีนวัตกรรมไทย   ( อ่าน 48 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • บัญชีนวัตกรรมไทย   ( อ่าน 28 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 รายการค่าหนังสือ   ( อ่าน 62 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 101 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   ( อ่าน 73 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562   ( อ่าน 53 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50   ( อ่าน 44 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์ ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว   ( อ่าน 29 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   ( อ่าน 31 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สังกัด สพป.สมุทรสาคร   ( อ่าน 201 ) โดย-:-กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้   ( อ่าน 49 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.   ( อ่าน 153 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   ( อ่าน 80 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์