-:- ข่าวแจ้งโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-
 • โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560   ( อ่าน 48 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 14   ( อ่าน 24 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)   ( อ่าน 64 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561   ( อ่าน 13 ) โดย-:-นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมกุฎ ครั้งที่ 19   ( อ่าน 24 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล   ( อ่าน 15 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560   ( อ่าน 14 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • มาตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561   ( อ่าน 66 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงินงบประมาณ 2561   ( อ่าน 79 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • สำเนาหนังสือ   ( อ่าน 41 ) โดย-:- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 4”   ( อ่าน 78 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ   ( อ่าน 40 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561   ( อ่าน 66 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560   ( อ่าน 32 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี
 • เชิญชวนประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   ( อ่าน 38 ) โดย-:- นางพวงพิศ ขำดี