[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 623


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาพอเพียง 1 / ส.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์ด่วน โครงการ MOU 31 / ก.ค. / 2557
      แนวปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) การพัฒนาการจัดการศึกษาพัเศษแบบเรียนรวมโดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 31 / ก.ค. / 2557
      แจ้งโอนเงินงบประมาณ 2557 รายการจัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน 31 / ก.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 30 / ก.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก