[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 660


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งโอนงบประมาณ 2557 2 / ก.ย. / 2557
      ด่วนที่สุด แจ้งการส่งมอบแท็บเล็ต ป.1 2 / ก.ย. / 2557
      แจ้งการโอนงบประมาณ 2557 2 / ก.ย. / 2557
      รับวุฒิบัตรครูมืออาชีพ 1 / ก.ย. / 2557
      คุรุภาขอเชิญผู้สนใจร่วมเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิทย์มีต่อครู เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลในงานวันครู 1 / ก.ย. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก