[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 794


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการค่าวัสดุกีฬา 6 / มี.ค. / 2558
      การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558 6 / มี.ค. / 2558
      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2558 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน 6 / มี.ค. / 2558
      ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 5 / มี.ค. / 2558
      แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร 3 / มี.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก