[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1018


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ด่วนที่สุด โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมุลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. 22 / ก.ค. / 2559
      การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 22 / ก.ค. / 2559
      การโอนงบประมาณปี 2559 21 / ก.ค. / 2559
      ขอข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 21 / ก.ค. / 2559
      การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559 15 / ก.ค. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก