[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 738


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การดำเนินโครงการสัมนาประชาสัมพันธ์กฏหมาย Undo 27 / พ.ย. / 2557
      การโอนเงินงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 27 / พ.ย. / 2557
      การโอนเงินงบประมาณเงินกันไว้เหลื่มปี 2557 27 / พ.ย. / 2557
      ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 27 / พ.ย. / 2557
      การโอนเงินงบประมาณ 2558 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 27 / พ.ย. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก