[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 756


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 19 / ธ.ค. / 2557
      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19 / ธ.ค. / 2557
      เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด 19 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนรัฐบาล 18 / ธ.ค. / 2557
      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 18 / ธ.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก