[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 688


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการจัดการองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 32 และ 3 1 / ต.ค. / 2557
      แบบสรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 30 / ก.ย. / 2557
      รายงานการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2557 30 / ก.ย. / 2557
      ขอให้ชี้แจงเหตุผลฯ 29 / ก.ย. / 2557
      ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 25 / ก.ย. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก