[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : โอนเงินค่าครองชีพครูเอกชน ม.ค.-ธ.ค.55
ผู้เขียน : นางสาวสุกัญญา แสงสุข
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 705


        สพป.สมุทรสาคร (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน)  โอนเงินค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับ ประจำเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2555 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนโอนเงินให้ครูภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจาก สพป.สค.
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารให้ สพป.สค.ทราบด้วย
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 20 / ต.ค. / 2557
      การประชุมวิชาการเรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 17 / ต.ค. / 2557
      การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (สพฐ.) 17 / ต.ค. / 2557
      เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 22 ต.ค.57 16 / ต.ค. / 2557
      โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดสมุทรสาคร 15 / ต.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก