[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เงินโบนัสข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 880


 ขณะนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร ได้โอนเงินโบนัส
เข้าบัญชีให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 30 / ก.ค. / 2557
      การใช้ระบบ EOLเพือพัฒนาภาษาอังกฤษขององค์กรพร้อมจัดการจัดอบมให้หน่วยงาน 30 / ก.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว PISA (เพิ่มเติม) 30 / ก.ค. / 2557
      ประชาสัมพันธ์ OPEN HOUSE ปี 2557 29 / ก.ค. / 2557
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ 29 / ก.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก