[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เงินโบนัสข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1038


 ขณะนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร ได้โอนเงินโบนัส
เข้าบัญชีให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ด่วนที่สุด โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมุลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. 22 / ก.ค. / 2559
      การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 22 / ก.ค. / 2559
      การโอนงบประมาณปี 2559 21 / ก.ค. / 2559
      ขอข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 21 / ก.ค. / 2559
      การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559 15 / ก.ค. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก