[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เงินโบนัสข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 914


 ขณะนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร ได้โอนเงินโบนัส
เข้าบัญชีให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 19 / ธ.ค. / 2557
      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19 / ธ.ค. / 2557
      เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด 19 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนรัฐบาล 18 / ธ.ค. / 2557
      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 18 / ธ.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก