[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เงินโบนัสข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 909


 ขณะนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร ได้โอนเงินโบนัส
เข้าบัญชีให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2557 ระดับโซนภูมิภาค 25 / พ.ย. / 2557
      แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเข้าแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2557 24 / พ.ย. / 2557
      จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24 / พ.ย. / 2557
      แจ้งกำหนดวันเดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 21 / พ.ย. / 2557
      ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและอ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 18 / พ.ย. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก