[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เงินโบนัสข้าราชการครู สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 937


 ขณะนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสาคร ได้โอนเงินโบนัส
เข้าบัญชีให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ชำระค่าสาธารณูปโภค) 27 / เม.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธมหาชัยสิทธิมงคล” พระประจำจังหวัดสมุทรสาคร 23 / เม.ย. / 2558
      ประชาสัมพันธ์รับชมและรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 23 / เม.ย. / 2558
      ประชาสัมพันธ์”โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ “ ครั้งที่ 2 22 / เม.ย. / 2558
      ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21 / เม.ย. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก