[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564

ผู้เขียน : Administrstor
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 242


 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6

Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564

คลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564 21 / ต.ค. / 2564
      รายละเอียดประกอบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564 21 / ต.ค. / 2564
      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 12 / ต.ค. / 2564
      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 11 / ต.ค. / 2564
      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 11 / ต.ค. / 2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก