[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 116


 

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภาประจำปี 2562

     ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภาประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครส่งผลงานวิจัยในระบบ KSP e-service ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา (ต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตน จำนวน 3 วัน) จากนั้นให้ส่งผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2280 6366 (หมดเขตส่งผลงานวิจัยวันที่ 31 มีนาคม 2562) สามารถดูรายละเอียดการคัดสรรผลงานวิจัยของ  คุรุสภา ได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th   ประกาศรับสมัครผลงาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 24 / เม.ย. / 2562
      ร่างประกวดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครั้งที่ 2 22 / เม.ย. / 2562
      การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 18 / เม.ย. / 2562
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 / เม.ย. / 2562
      สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 2 18 / เม.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก