[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ NBI – Youth 4

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 412


 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเสริมสร้างการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติตามบทบาทและศักยภาพของแต่ท่าน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งขณะนี้ได้จัดการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)ในรุ่นที่ 5 แล้วคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่นที่ 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรกโดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพ ทุกส่วนในสังคม ในอนาคตนั้น หากได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อันจะนำผลดี ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อสังคม และประเทศชาติ ซึ่งทางคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่นที่ 5 ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี โดยคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษา จากระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 321 สถาบัน และสถาบันอาชีวศึกษา ใน 18 จังหวัดของภาคกลาง ทั้งนี้รวมกรุงเทพมหานครด้วย (คัดเลือกจากสถาบันละ 3 คน) โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้โดยการสแกน QR Code หรือส่งรายละเอียด และติดต่อสอบถามได้ที่ รายละเอียดที่แนบ ค่ายเยาวชน.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 / ก.ย. / 2563
      ประกาศรับสมัครคัดเลิอกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 / ก.ย. / 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 / ส.ค. / 2563
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2653 26 / ส.ค. / 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 / ส.ค. / 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก