[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 312


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  สามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ.ศ. 2562ได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาว์นโหลดใบสมัคร ได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์www.ksp.or.th  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562 16 / ก.ย. / 2562
      เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 13 / ส.ค. / 2562
      ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2562 9 / ส.ค. / 2562
      ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.สมุทรสาคร 8 / ส.ค. / 2562
      การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (1 - 15 สค 62) 31 / ก.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก