[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 252


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อครูและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562  สามารถส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดข้อเขียนความประทับใจฯ วันครู พ.ศ. 2562ได้ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นสำคัญ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาว์นโหลดใบสมัคร ได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์www.ksp.or.th  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน มีนาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก