[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอ ส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 454


 คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
ในหัวข้อ 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต

ประจำวันได้อย่างจริงจัง  ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่  www.ksp.or.th ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน พฤษภาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน เมษายน 2562 24 / มิ.ย. / 2562
      แบบ สขร 1 เดือน มีนาคม 2562 24 / มิ.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก