[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 708


 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นปีที่ 39 ในวันพุธที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาแห่งชาติ และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี
สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หากพิจารณาเห็นว่า
บุคคลใด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้จัดทำเอกสารรูปเล่ม ประกอบด้วย แบบประวัติ
สำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้นายอำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และ
อาศัยในท้องที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ส่งให้อำเภอภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป.  เมนูหลัก “งานประจำ” หัวข้อย่อย
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ www.gad.moi.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ 22 / ม.ค. / 2564
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 21 / ม.ค. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร 20 / ม.ค. / 2564
      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 11 / ม.ค. / 2564
      ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่นที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านั้น 7 / ม.ค. / 2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก