[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 440


 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นปีที่ 39 ในวันพุธที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาแห่งชาติ และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี
สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หากพิจารณาเห็นว่า
บุคคลใด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้จัดทำเอกสารรูปเล่ม ประกอบด้วย แบบประวัติ
สำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้นายอำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และ
อาศัยในท้องที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ส่งให้อำเภอภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป.  เมนูหลัก “งานประจำ” หัวข้อย่อย
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ www.gad.moi.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ.2562 13 / ส.ค. / 2562
      ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปี 2562 9 / ส.ค. / 2562
      ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง สังกัด สพป.สมุทรสาคร 8 / ส.ค. / 2562
      การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (1 - 15 สค 62) 31 / ก.ค. / 2562
      แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2562 11 / ก.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก