[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2561

ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 594


 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นปีที่ 39 ในวันพุธที่ 5
ธันวาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาแห่งชาติ และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี
สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หากพิจารณาเห็นว่า
บุคคลใด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้จัดทำเอกสารรูปเล่ม ประกอบด้วย แบบประวัติ
สำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้นายอำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และ
อาศัยในท้องที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ส่งให้อำเภอภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป.  เมนูหลัก “งานประจำ” หัวข้อย่อย
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ www.gad.moi.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 20 / พ.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนักจิตวิทยาฯ สังกัด สพป.สมุทรสาคร 15 / พ.ค. / 2563
      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร (ฉบับแก้ไข) 15 / พ.ค. / 2563
      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป สมุทรสาคร 15 / พ.ค. / 2563
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 29 / เม.ย. / 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก