[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 1075 ครั้ง
-:-กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV-:-

      กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 806 ครั้ง
-:-รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559-:-

      รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 692 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย-:-

      ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / ม.ค. / 2559
อ่าน 542 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-:-

      การโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / ม.ค. / 2559
อ่าน 445 ครั้ง
-:-แจ้งโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-:-

      แจ้งโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 22 / ม.ค. / 2559
อ่าน 599 ครั้ง
-:-แบบสรุปจำนวนนักเรียนออกกลางคันปี 2558-:-

      แบบสรุปจำนวนนักเรียนออกกลางคันปี 2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 22 / ม.ค. / 2559
อ่าน 558 ครั้ง
-:-แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ-:-

      แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 21 / ม.ค. / 2559
อ่าน 488 ครั้ง
-:-แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2559-:-

      แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 644 ครั้ง
-:-การถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน เรื่อง “โรงเรียนธนาคารด้านการส่งเสริมการออมของนักเรียน”-:-

      การถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน เรื่อง “โรงเรียนธนาคารด้านการส่งเสริมการออมของนักเรียน”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 543 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู-:-

      การโอนงบประมาณปี2559ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 505 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา-:-

      การโอนงบประมาณปี2559โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2/2558 (30%)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 19 / ม.ค. / 2559
อ่าน 588 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 15 / ม.ค. / 2559
อ่าน 529 ครั้ง
-:-แผนผังที่นั่งรับรางวัลดีเด่นฯ งานวันครู ปี พ.ศ.2559-:-

      แผนผังที่นั่งรับรางวัลดีเด่นฯ งานวันครู ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 13 / ม.ค. / 2559
อ่าน 3261 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์ การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้-:-

      ประชาสัมพันธ์ การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 11 / ม.ค. / 2559
อ่าน 583 ครั้ง
-:-สทศ.เปิดระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูล-:-

      สทศ.เปิดระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูล
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 7 / ม.ค. / 2559
อ่าน 733 ครั้ง
-:-รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (ฉบับแก้ไข)-:-

      รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 7 / ม.ค. / 2559
อ่าน 516 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก-:-

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 6 / ม.ค. / 2559
อ่าน 618 ครั้ง
-:-การมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูฯเนื่องในวันครู ปี2559-:-

      การมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 6 / ม.ค. / 2559
อ่าน 1000 ครั้ง
-:-บัญชีตำแหน่งว่างในการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 2-:-

      บัญชีำตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 30 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 605 ครั้ง
-:-ขอเชิญจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2559”-:-

      ขอเชิญจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2559”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 24 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 2187 ครั้ง
-:-รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2-:-

      รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/143 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>