[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / พ.ย. / 2558
อ่าน 422 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ .ศ.2559 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา-:-

      การโอนงบประมาณปี พ .ศ.2559 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 26 / พ.ย. / 2558
อ่าน 1130 ครั้ง
-:-แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรม AMSS -:-

      แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรม AMSS
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 422 ครั้ง
-:-โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-:-

      โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 354 ครั้ง
-:-โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-:-

      โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 717 ครั้ง
-:-กิจกรรมภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้-:-

      กิจกรรมภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 625 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าใช้งานระบบ AMSS++-:-

      แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าใช้งานระบบ AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 20 / พ.ย. / 2558
อ่าน 520 ครั้ง
-:-การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET-:-

      การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 19 / พ.ย. / 2558
อ่าน 767 ครั้ง
-:-ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร-:-

      ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / พ.ย. / 2558
อ่าน 584 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)-:-

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 18 / พ.ย. / 2558
อ่าน 957 ครั้ง
-:-เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ รับส่งหนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม AMSS++-:-

      เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ รับส่งหนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / พ.ย. / 2558
อ่าน 455 ครั้ง
-:-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานฯ (obec awards) ครั้งที่ 5-:-

      ขอเขิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานฯ (obec awards)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 17 / พ.ย. / 2558
อ่าน 735 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนเอกชน จังหวัด สมุทรสาคร ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อทำฐานข้อมูลระบบ รับส่งหนังสือราชการ AMSS++-:-

      แจ้งโรงเรียนเอกชน จังหวัด สมุทรสาคร ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อทำฐานข้อมูลระบบ รับส่งหนังสือราชการ AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 17 / พ.ย. / 2558
อ่าน 444 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน-:-

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 16 / พ.ย. / 2558
อ่าน 663 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าทดลองระบบ AMSS++-:-

      แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าทดลองระบบ AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 13 / พ.ย. / 2558
อ่าน 1108 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ฯตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 13 / พ.ย. / 2558
อ่าน 716 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนลงทะเบียนระบบ AMSS++โดยด่วน-:-

      แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนลงทะเบียนระบบ AMSS++โดยด่วน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 11 / พ.ย. / 2558
อ่าน 890 ครั้ง
-:-แจ้งทุกโรงเรียน ให้ธุรการ หรือบุคลากรที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ AMSS++ ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ AMSS++ -:-

      แจ้งทุกโรงเรียน ให้ธุรการ หรือบุคลากรที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มข้อมูลเข้าระบบ AMSS++ ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / พ.ย. / 2558
อ่าน 607 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2558 งบกลาง-:-

      การโอนงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2558 งบกลาง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / พ.ย. / 2558
อ่าน 539 ครั้ง
-:-แบบรูปรายการก่อสร้าง-:-

      แบบรูปรายการก่อสร้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 10 / พ.ย. / 2558
อ่าน 646 ครั้ง
-:-รายละเอียดการโอนเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน เข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการ-:-

      รายละเอียดการโอนเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทน เข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 10 / พ.ย. / 2558
อ่าน 549 ครั้ง
-:-ประกาศ OBECQA และ ScQA-:-

      ประกาศ OBECQA และ ScQA
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/142 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>