[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 9 / มี.ค. / 2564
อ่าน 152 ครั้ง
-:-การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564-:-

      การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 9 / มี.ค. / 2564
อ่าน 190 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 8 / มี.ค. / 2564
อ่าน 146 ครั้ง
-:-การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-:-

      การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 2 / มี.ค. / 2564
อ่าน 143 ครั้ง
-:-ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา-:-

      ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 2 / มี.ค. / 2564
อ่าน 130 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 -:-

      ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 15 / ก.พ. / 2564
อ่าน 354 ครั้ง
-:-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 8 / ก.พ. / 2564
อ่าน 284 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 4 / ก.พ. / 2564
อ่าน 207 ครั้ง
-:-การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน-:-

      การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 4 / ก.พ. / 2564
อ่าน 173 ครั้ง
-:-การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564-:-

      การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 29 / ม.ค. / 2564
อ่าน 199 ครั้ง
-:-การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)-:-

      การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 29 / ม.ค. / 2564
อ่าน 219 ครั้ง
-:- ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (online training) และการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e - learning)-:-

       ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (online training) และการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e - learning)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 25 / ม.ค. / 2564
อ่าน 275 ครั้ง
-:-ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.สมุทรสาคร-:-

      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 22 / ม.ค. / 2564
อ่าน 248 ครั้ง
-:-คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์-:-

      คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 21 / ม.ค. / 2564
อ่าน 165 ครั้ง
-:-การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563-:-

      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2564
อ่าน 400 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / ม.ค. / 2564
อ่าน 268 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าววันที่ : 7 / ม.ค. / 2564
อ่าน 208 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่นที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านั้น-:-

      ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) รุ่นที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านั้น
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 4 / ม.ค. / 2564
อ่าน 407 ครั้ง
-:-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 30 / ธ.ค. / 2563
อ่าน 669 ครั้ง
-:-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564-:-

      การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / ธ.ค. / 2563
อ่าน 252 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / ธ.ค. / 2563
อ่าน 220 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>