[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 29 / มี.ค. / 2562
อ่าน 62 ครั้ง
-:-สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4-:-

      สัญญาซื้อขาย shopping list ชุดที่ 4 ( บริษัท เอกลัษณ์การดนตรี จำกัด )
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 29 / มี.ค. / 2562
อ่าน 76 ครั้ง
-:-สัญญาซื้อขาย DLIT -:-

      สัญญาซื้อขาย DLIT บริษัท อินเตอร์เอ็นดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 29 / มี.ค. / 2562
อ่าน 74 ครั้ง
-:-สัญญาซื้อขาย DLIT -:-

      สัญญาซื้อขาย DLIT หจก. วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส์ ซาวด์ โปรเจ็ค
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 27 / มี.ค. / 2562
อ่าน 65 ครั้ง
-:-ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา-:-

      ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 25 / มี.ค. / 2562
อ่าน 92 ครั้ง
-:-แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง งบ อบจ สมุทรสาคร-:-

      แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง งบ อบจ สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 21 / มี.ค. / 2562
อ่าน 128 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 -:-

      การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 19 / มี.ค. / 2562
อ่าน 91 ครั้ง
-:-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 2-:-

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 18 / มี.ค. / 2562
อ่าน 233 ครั้ง
-:-ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562-:-

      ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / มี.ค. / 2562
อ่าน 88 ครั้ง
-:-การโอนครุภัณฑ์ของรัฐสภาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.-:-

      การโอนครุภัณฑ์ของรัฐสภาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 11 / มี.ค. / 2562
อ่าน 251 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562-:-

      ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 5 / มี.ค. / 2562
อ่าน 247 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอโครงการ“อาหารดีพี่ให้น้อง” -:-

      ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอโครงการ“อาหารดีพี่ให้น้อง”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2562
อ่าน 101 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่-:-

      ประชาสัมพันธ์การกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2562
อ่าน 116 ครั้ง
-:-การจัดสรรงบประมาณรายจ้ายประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาณ-:-

      การจัดสรรงบประมาณรายจ้ายประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาณ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2562
อ่าน 110 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562-:-

      การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2562
อ่าน 100 ครั้ง
-:-การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา-:-

      การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 1 / มี.ค. / 2562
อ่าน 109 ครั้ง
-:-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV-:-

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 22 / ก.พ. / 2562
อ่าน 126 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา-:-

      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 22 / ก.พ. / 2562
อ่าน 152 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562-:-

      ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 21 / ก.พ. / 2562
อ่าน 341 ครั้ง
-:-ขอเชิญดาวโหลดคู่มือครูและคู่มือนักเรียน 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส.-:-

      ขอเชิญดาวโหลดคู่มือครูและคู่มือนักเรียน 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / ก.พ. / 2562
อ่าน 124 ครั้ง
-:-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที่ 1-:-

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Shoppinq List ชุดที1
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 14 / ก.พ. / 2562
อ่าน 169 ครั้ง
-:-การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา-:-

      การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>