[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 15 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 348 ครั้ง
-:-ขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ-:-

      ขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 14 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 522 ครั้ง
-:-ส่งเสานำเอกสาร-:-

      อัตรา่าบริการสาธารณสุข
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 8 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 1166 ครั้ง
-:-รายละเอียดตำแหน่งว่างในการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-:-

      รายละเอียดตำแหน่งในการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 4 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 1388 ครั้ง
-:-ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-:-

      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 3 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 673 ครั้ง
-:-ภาพการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน-:-

      ภาพการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 1 / ธ.ค. / 2558
อ่าน 1150 ครั้ง
-:-ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-:-

      ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 27 / พ.ย. / 2558
อ่าน 558 ครั้ง
-:-การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน-:-

      การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 27 / พ.ย. / 2558
อ่าน 514 ครั้ง
-:-เชิญชวนร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน-:-

      เชิญชวนร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 27 / พ.ย. / 2558
อ่าน 414 ครั้ง
-:-ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”-:-

      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / พ.ย. / 2558
อ่าน 402 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ .ศ.2559 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา-:-

      การโอนงบประมาณปี พ .ศ.2559 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 26 / พ.ย. / 2558
อ่าน 1104 ครั้ง
-:-แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรม AMSS -:-

      แจ้งเปิดใช้งานโปรแกรม AMSS
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 410 ครั้ง
-:-โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-:-

      โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 337 ครั้ง
-:-โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-:-

      โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 699 ครั้ง
-:-กิจกรรมภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้-:-

      กิจกรรมภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 23 / พ.ย. / 2558
อ่าน 607 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าใช้งานระบบ AMSS++-:-

      แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าใช้งานระบบ AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 20 / พ.ย. / 2558
อ่าน 502 ครั้ง
-:-การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET-:-

      การซ่อมแซมและย้ายอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่าย UniNET
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 19 / พ.ย. / 2558
อ่าน 746 ครั้ง
-:-ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร-:-

      ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / พ.ย. / 2558
อ่าน 571 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)-:-

      การโอนงบประมาณปี พ.ศ.2559 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 18 / พ.ย. / 2558
อ่าน 929 ครั้ง
-:-เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ รับส่งหนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม AMSS++-:-

      เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ รับส่งหนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม AMSS++
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / พ.ย. / 2558
อ่าน 440 ครั้ง
-:-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานฯ (obec awards) ครั้งที่ 5-:-

      ขอเขิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานฯ (obec awards)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 17 / พ.ย. / 2558
อ่าน 697 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนเอกชน จังหวัด สมุทรสาคร ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อทำฐานข้อมูลระบบ รับส่งหนังสือราชการ AMSS++-:-

      แจ้งโรงเรียนเอกชน จังหวัด สมุทรสาคร ส่งข้อมูลบุคลากร เพื่อทำฐานข้อมูลระบบ รับส่งหนังสือราชการ AMSS++
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/140 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>