[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 24 / ก.พ. / 2559
อ่าน 510 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต และที่ยังบันทึกไม่สมบูรณ์-:-

      แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต และที่ยังบันทึกไม่สมบูรณ์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 21 / ก.พ. / 2559
อ่าน 409 ครั้ง
-:-การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความสุจริต-:-

      การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 19 / ก.พ. / 2559
อ่าน 556 ครั้ง
-:-ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet-:-

      ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / ก.พ. / 2559
อ่าน 882 ครั้ง
-:-รับสมัครธุรการโรงเรียน-:-

      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 17 / ก.พ. / 2559
อ่าน 735 ครั้ง
-:-รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนบ้านท่าทราย-:-

      รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนบ้านท่าทราย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 15 / ก.พ. / 2559
อ่าน 594 ครั้ง
-:-ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet-:-

      ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 9 / ก.พ. / 2559
อ่าน 1191 ครั้ง
-:-รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3-:-

      รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 9 / ก.พ. / 2559
อ่าน 734 ครั้ง
-:-สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัเนพื้นฐาน-:-

      สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัเนพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 8 / ก.พ. / 2559
อ่าน 1909 ครั้ง
-:-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้วที่ 1 2559-:-

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 816 ครั้ง
-:-การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปี2559-:-

      การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปี2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 966 ครั้ง
-:-กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV-:-

      กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 767 ครั้ง
-:-รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559-:-

      รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 651 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย-:-

      ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / ม.ค. / 2559
อ่าน 498 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-:-

      การโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / ม.ค. / 2559
อ่าน 395 ครั้ง
-:-แจ้งโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-:-

      แจ้งโอนงบประมาณปี2559ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 22 / ม.ค. / 2559
อ่าน 563 ครั้ง
-:-แบบสรุปจำนวนนักเรียนออกกลางคันปี 2558-:-

      แบบสรุปจำนวนนักเรียนออกกลางคันปี 2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 22 / ม.ค. / 2559
อ่าน 518 ครั้ง
-:-แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ-:-

      แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 21 / ม.ค. / 2559
อ่าน 445 ครั้ง
-:-แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2559-:-

      แจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 597 ครั้ง
-:-การถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน เรื่อง “โรงเรียนธนาคารด้านการส่งเสริมการออมของนักเรียน”-:-

      การถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน เรื่อง “โรงเรียนธนาคารด้านการส่งเสริมการออมของนักเรียน”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 504 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู-:-

      การโอนงบประมาณปี2559ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / ม.ค. / 2559
อ่าน 458 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี2559โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา-:-

      การโอนงบประมาณปี2559โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2/2558 (30%)
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/142 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>