[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 29 / ก.พ. / 2559
อ่าน 327 ครั้ง
-:-ประกาศหาเจ้าของกุญแจตู้เหล็กเก็บของ-:-

      ประกาศหาเจ้าของกุญแจตู้เหล็กเก็บของ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 29 / ก.พ. / 2559
อ่าน 517 ครั้ง
-:-การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่ 6-:-

      การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 6
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 28 / ก.พ. / 2559
อ่าน 497 ครั้ง
-:-ขอเชิญชมผลงานจากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม-:-

      ขอเชิญชมผลงานจากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 26 / ก.พ. / 2559
อ่าน 884 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 26 / ก.พ. / 2559
อ่าน 597 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / ก.พ. / 2559
อ่าน 364 ครั้ง
-:-การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ-:-

      การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 24 / ก.พ. / 2559
อ่าน 449 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      โอนงบประมาณ ปี2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 24 / ก.พ. / 2559
อ่าน 406 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมมือพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติประจำปี2558-:-

      ขอความร่วมมมือพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติประจำปี2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 24 / ก.พ. / 2559
อ่าน 492 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต และที่ยังบันทึกไม่สมบูรณ์-:-

      แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต และที่ยังบันทึกไม่สมบูรณ์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 21 / ก.พ. / 2559
อ่าน 389 ครั้ง
-:-การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความสุจริต-:-

      การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 19 / ก.พ. / 2559
อ่าน 537 ครั้ง
-:-ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet-:-

      ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / ก.พ. / 2559
อ่าน 854 ครั้ง
-:-รับสมัครธุรการโรงเรียน-:-

      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 17 / ก.พ. / 2559
อ่าน 701 ครั้ง
-:-รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนบ้านท่าทราย-:-

      รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนบ้านท่าทราย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 15 / ก.พ. / 2559
อ่าน 570 ครั้ง
-:-ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet-:-

      ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet และ MoeNet
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 9 / ก.พ. / 2559
อ่าน 1166 ครั้ง
-:-รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3-:-

      รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 9 / ก.พ. / 2559
อ่าน 714 ครั้ง
-:-สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัเนพื้นฐาน-:-

      สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัเนพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 8 / ก.พ. / 2559
อ่าน 1882 ครั้ง
-:-ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้วที่ 1 2559-:-

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 788 ครั้ง
-:-การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปี2559-:-

      การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปี2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 929 ครั้ง
-:-กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV-:-

      กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 746 ครั้ง
-:-รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559-:-

      รายงานการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / ม.ค. / 2559
อ่าน 634 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย-:-

      ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยื่นคำร้องขอย้าย
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/140 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>