[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 29 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 525 ครั้ง
-:-ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2559-:-

      ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 24 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 494 ครั้ง
-:-ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตรครั้งที่4-:-

      ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตรครั้งที่4
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 22 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 1273 ครั้ง
-:-เรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย-:-

      เรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 21 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 570 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนที่ฝากเว็บไซต์กับโฮสติงเขต -:-

      แจ้งโรงเรียนที่ฝากเว็บไซต์กับโฮสติงเขต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 20 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 701 ครั้ง
-:-รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร-:-

      รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 588 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(หลักสูตร 3 วัน)-:-

      ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 16 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 486 ครั้ง
-:-ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร-:-

      ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 13 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 734 ครั้ง
-:-แจ้งย้ำ เรื่องการติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ-:-

      แจ้งย้ำ เรื่องการติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 10 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 968 ครั้ง
-:-ผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559-:-

      ผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 8 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 721 ครั้ง
-:-สถานะการยืนยันข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด-:-

      สถานะการยืนยันข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 10 มิ.ย. 59
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 7 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 563 ครั้ง
-:-ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน-:-

      ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 6 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 752 ครั้ง
-:-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี 2559-:-

      การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 2 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 534 ครั้ง
-:-การขายทอดตลอด-:-

      การขายทอดตลอด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 31 / พ.ค. / 2559
อ่าน 546 ครั้ง
-:-ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่มณี ชมดี มารดานางสาวนันทวัน ชมดี-:-

      ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่มณี ชมดี มารดานางสาวนันทวัน ชมดี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 26 / พ.ค. / 2559
อ่าน 631 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 26 / พ.ค. / 2559
อ่าน 772 ครั้ง
-:-โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560-:-

      โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 25 / พ.ค. / 2559
อ่าน 524 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 19 / พ.ค. / 2559
อ่าน 724 ครั้ง
-:-แจ้งปฏิทินกำหนดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559-:-

      ปฏิทินกำหนดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / พ.ค. / 2559
อ่าน 537 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา-:-

      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 769 ครั้ง
-:-รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-:-

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152/2093 ลว 25 เมษายน 2559 (ส่งด่วน)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 649 ครั้ง
-:-รายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ-:-

      รายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/143 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>