[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 19 / มี.ค. / 2559
อ่าน 485 ครั้ง
-:-การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ.รร สำหรับสถานศึกษาใน พท.พิเศษ-:-

      การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ.รร สำหรับสถานศึกษาใน พท.พิเศษ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / มี.ค. / 2559
อ่าน 1667 ครั้ง
-:-ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559-:-

      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 16 / มี.ค. / 2559
อ่าน 743 ครั้ง
-:-การมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ-:-

      การให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 16 / มี.ค. / 2559
อ่าน 637 ครั้ง
-:-การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559-:-

      การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 16 / มี.ค. / 2559
อ่าน 421 ครั้ง
-:-ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 -:-

      ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 16 / มี.ค. / 2559
อ่าน 479 ครั้ง
-:-ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559-:-

      ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 16 / มี.ค. / 2559
อ่าน 391 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57-:-

      ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / มี.ค. / 2559
อ่าน 588 ครั้ง
-:-ขายทอดตลาด อาคารเรียน-:-

      ขายทอดตลาด อาคารเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 10 / มี.ค. / 2559
อ่าน 397 ครั้ง
-:-การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ \"Thailand ICT Touth Challenge 2016\"-:-

      การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ \"Thailand ICT Touth Challenge 2016\"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 9 / มี.ค. / 2559
อ่าน 486 ครั้ง
-:-แก้ไขบัญชีแนบท้ายเฉพาะวันรายงานตัว ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน-:-

      แก้ไขบัญชีแนบท้ายเฉพาะวันรายงานตัว ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 9 / มี.ค. / 2559
อ่าน 496 ครั้ง
-:-ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน-:-

      ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัาวคราว ธุรการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 9 / มี.ค. / 2559
อ่าน 494 ครั้ง
-:-ประชาสัมพันธ์-:-

      ประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 8 / มี.ค. / 2559
อ่าน 447 ครั้ง
-:-ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ-:-

      ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 7 / มี.ค. / 2559
อ่าน 458 ครั้ง
-:-โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559-:-

      โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 7 / มี.ค. / 2559
อ่าน 437 ครั้ง
-:-การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559-:-

      การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2559
อ่าน 475 ครั้ง
-:-ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา-:-

      ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2559
อ่าน 474 ครั้ง
-:-ส่งหนังสือ-:-

      ส่งหนังสือ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 4 / มี.ค. / 2559
อ่าน 439 ครั้ง
-:-อบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร-:-

      อบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 3 / มี.ค. / 2559
อ่าน 499 ครั้ง
-:-การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558-:-

      การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 2 / มี.ค. / 2559
อ่าน 548 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน-:-

      ประกาศรายชื่อบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 29 / ก.พ. / 2559
อ่าน 445 ครั้ง
-:-ประกาศหาเจ้าของกุญแจตู้เหล็กเก็บของ-:-

      ประกาศหาเจ้าของกุญแจตู้เหล็กเก็บของ
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/140 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>