[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 5 / ส.ค. / 2559
อ่าน 456 ครั้ง
-:-การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ -:-

      การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / ส.ค. / 2559
อ่าน 565 ครั้ง
-:-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ-:-

      เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 4 / ส.ค. / 2559
อ่าน 590 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 3 / ส.ค. / 2559
อ่าน 817 ครั้ง
-:-การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร-:-

      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 29 / ก.ค. / 2559
อ่าน 783 ครั้ง
-:-ประกาศ กศจ. สมุทรสาคร เรื่องรายละเอีบดศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร-:-

      ประกาศ กศจ. สมุทรสาคร เรื่องรายละเอีบดศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 25 / ก.ค. / 2559
อ่าน 705 ครั้ง
-:-เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาฯ-:-

      เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2559
อ่าน 568 ครั้ง
-:-ด่วนที่สุด โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมุลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น.-:-

      ด่วนที่สุด โรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมุลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น. (กรอกบนหน้าเว็บ DMC)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2559
อ่าน 476 ครั้ง
-:-การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559-:-

      การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 21 / ก.ค. / 2559
อ่าน 457 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 21 / ก.ค. / 2559
อ่าน 622 ครั้ง
-:-ขอข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน-:-

      ขอข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 15 / ก.ค. / 2559
อ่าน 458 ครั้ง
-:-การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559-:-

      การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 13 / ก.ค. / 2559
อ่าน 773 ครั้ง
-:-การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน , รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน-:-

      การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน , รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 12 / ก.ค. / 2559
อ่าน 538 ครั้ง
-:-ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน-:-

      ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 12 / ก.ค. / 2559
อ่าน 617 ครั้ง
-:-รายชื่อผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.-:-

      รายชื่อผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 11 / ก.ค. / 2559
อ่าน 515 ครั้ง
-:-รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย-:-

      รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 6 / ก.ค. / 2559
อ่าน 1031 ครั้ง
-:-การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย -:-

      การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 6 / ก.ค. / 2559
อ่าน 497 ครั้ง
-:-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์-:-

      ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 1 / ก.ค. / 2559
อ่าน 580 ครั้ง
-:-การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ-:-

      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 30 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 548 ครั้ง
-:- ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ-:-

       ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 595 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 29 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 571 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/143 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>