[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 16 / ก.ย. / 2559
อ่าน 532 ครั้ง
-:-ที่พักใกล้เคียงกับสถานที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย2559 (โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์)-:-

      ที่พักใกล้เคียงกับสถานที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย2559 (โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 13 / ก.ย. / 2559
อ่าน 479 ครั้ง
-:-เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่อยงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ (Obec Awards)-:-

      เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่อยงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ (Obec Awards)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 12 / ก.ย. / 2559
อ่าน 638 ครั้ง
-:-Power Point ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร-:-

      Power Point ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร วันที่ 8 กันยายน 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 9 / ก.ย. / 2559
อ่าน 572 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 8 / ก.ย. / 2559
อ่าน 509 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 8 / ก.ย. / 2559
อ่าน 593 ครั้ง
-:-การเข้าใช้งานระบบ G-Chat สพฐ.-:-

      การเข้าใช้งานระบบ G-Chat สพฐ.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 7 / ก.ย. / 2559
อ่าน 504 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 7 / ก.ย. / 2559
อ่าน 462 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 6 / ก.ย. / 2559
อ่าน 514 ครั้ง
-:-รบกวนโรงเรียนในสังกัด แจ้งลูกจ้างประจำ สังกัด สพป,สมุทรสาคร ทุกคน เข้าไลน์กลุ่ม ลูกจ้างประจำ สพป.สค.-:-

      รบกวนโรงเรียนในสังกัด แจ้งลูกจ้างประจำ สังกัด สพป,สมุทรสาคร ทุกคน เข้าไลน์กลุ่ม ลูกจ้างประจำ สพป.สค.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 5 / ก.ย. / 2559
อ่าน 419 ครั้ง
-:-การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559-:-

      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 2 / ก.ย. / 2559
อ่าน 284 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 1 / ก.ย. / 2559
อ่าน 2458 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด กศจ.สมุทรสาคร-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด กศจ.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 1 / ก.ย. / 2559
อ่าน 496 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 31 / ส.ค. / 2559
อ่าน 474 ครั้ง
-:-ส่งสำเนา-:-

      ส่งสำเนา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / ส.ค. / 2559
อ่าน 516 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / ส.ค. / 2559
อ่าน 456 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / ส.ค. / 2559
อ่าน 411 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / ส.ค. / 2559
อ่าน 427 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 24 / ส.ค. / 2559
อ่าน 699 ครั้ง
-:-กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559-:-

      กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 24 / ส.ค. / 2559
อ่าน 478 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 24 / ส.ค. / 2559
อ่าน 436 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/142 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>