[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 25 / พ.ค. / 2559
อ่าน 365 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 19 / พ.ค. / 2559
อ่าน 504 ครั้ง
-:-แจ้งปฏิทินกำหนดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559-:-

      ปฏิทินกำหนดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / พ.ค. / 2559
อ่าน 320 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา-:-

      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 574 ครั้ง
-:-รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-:-

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152/2093 ลว 25 เมษายน 2559 (ส่งด่วน)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 479 ครั้ง
-:-รายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ-:-

      รายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 391 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 322 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 17 / พ.ค. / 2559
อ่าน 342 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      duang
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 13 / พ.ค. / 2559
อ่าน 452 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556)-:-

      ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ตามหลักเกณฑ์ ว.13/2556)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / พ.ค. / 2559
อ่าน 254 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์-:-

      ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 10 / พ.ค. / 2559
อ่าน 404 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 4 / พ.ค. / 2559
อ่าน 550 ครั้ง
-:-การพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ-:-

      การพัฒนาการนิเทศภายในด้านวิชาการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 3 / พ.ค. / 2559
อ่าน 409 ครั้ง
-:-การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยฯ การสอนอ่านเขียนแจงลูกสะกดคำ-:-

      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยฯ การสอนอ่านเขียนแจงลูกสะกดคำ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 3 / พ.ค. / 2559
อ่าน 409 ครั้ง
-:-ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด-:-

      ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 28 / เม.ย. / 2559
อ่าน 442 ครั้ง
-:-สถานะการยืนยันข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด-:-

      สถานะการยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 28 / เม.ย. / 2559
อ่าน 224 ครั้ง
-:-ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างบ้านยกกระบัตร-:-

      ประกาศขายสิ่งปลูกสร้างบ้านยกกระบัตร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 27 / เม.ย. / 2559
อ่าน 659 ครั้ง
-:-รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ-:-

      รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 27 / เม.ย. / 2559
อ่าน 337 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / เม.ย. / 2559
อ่าน 500 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 18 / เม.ย. / 2559
อ่าน 377 ครั้ง
-:-โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ-:-

      โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 11 / เม.ย. / 2559
อ่าน 297 ครั้ง
-:-ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร-:-

      ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/134 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>