[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 15 / ก.ค. / 2559
อ่าน 311 ครั้ง
-:-การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559-:-

      การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 13 / ก.ค. / 2559
อ่าน 616 ครั้ง
-:-การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน , รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน-:-

      การสำรวจข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน , รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 12 / ก.ค. / 2559
อ่าน 367 ครั้ง
-:-ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน-:-

      ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 12 / ก.ค. / 2559
อ่าน 422 ครั้ง
-:-รายชื่อผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.-:-

      รายชื่อผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 11 / ก.ค. / 2559
อ่าน 362 ครั้ง
-:-รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย-:-

      รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 6 / ก.ค. / 2559
อ่าน 913 ครั้ง
-:-การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย -:-

      การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 6 / ก.ค. / 2559
อ่าน 336 ครั้ง
-:-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์-:-

      ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 1 / ก.ค. / 2559
อ่าน 421 ครั้ง
-:-การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ-:-

      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางพวงพิศ ขำดี
ข่าววันที่ : 30 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 371 ครั้ง
-:- ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ-:-

       ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 30 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 427 ครั้ง
-:-การโอนงบประมาณปี 2559-:-

      การโอนงบประมาณปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 29 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 429 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ-:-

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 29 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 392 ครั้ง
-:-ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2559-:-

      ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 24 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 337 ครั้ง
-:-ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตรครั้งที่4-:-

      ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตรครั้งที่4
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 22 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 1101 ครั้ง
-:-เรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย-:-

      เรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 21 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 399 ครั้ง
-:-แจ้งโรงเรียนที่ฝากเว็บไซต์กับโฮสติงเขต -:-

      แจ้งโรงเรียนที่ฝากเว็บไซต์กับโฮสติงเขต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : MooBin
ข่าววันที่ : 20 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 538 ครั้ง
-:-รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร-:-

      รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.วนิดา ตาต้อง
ข่าววันที่ : 17 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 416 ครั้ง
-:-ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(หลักสูตร 3 วัน)-:-

      ขอความร่วมมือดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 16 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 311 ครั้ง
-:-ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร-:-

      ประกาศขายอาคารเรียนบ้านยกกระบัตร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 13 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 590 ครั้ง
-:-แจ้งย้ำ เรื่องการติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ-:-

      แจ้งย้ำ เรื่องการติดตามโรงเรียนวิถีพุทธ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ข่าววันที่ : 10 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 761 ครั้ง
-:-ผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559-:-

      ผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีฯ ศูนย์ ITEC
ข่าววันที่ : 8 / มิ.ย. / 2559
อ่าน 570 ครั้ง
-:-สถานะการยืนยันข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด-:-

      สถานะการยืนยันข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบ 10 มิ.ย. 59
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/135 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>