[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 20 / ก.ย. / 2564
อ่าน 31 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : Administrstor
ข่าววันที่ : 17 / ก.ย. / 2564
อ่าน 180 ครั้ง
-:-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564-:-

      -
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : Administrstor
ข่าววันที่ : 17 / ก.ย. / 2564
อ่าน 154 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่27 - 28 กันยายน 2564 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2)-:-

      -
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : Administrstor
ข่าววันที่ : 17 / ก.ย. / 2564
อ่าน 133 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 2 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom-:-

      -
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : Administrstor
ข่าววันที่ : 17 / ก.ย. / 2564
อ่าน 131 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus C๔T Plus-Unplugged ๑) Room 1 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom-:-

      -
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : Administrstor
ข่าววันที่ : 17 / ก.ย. / 2564
อ่าน 335 ครั้ง
-:-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564-:-

      -
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 23 / ส.ค. / 2564
อ่าน 63 ครั้ง
-:-รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564-:-

      รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / ส.ค. / 2564
อ่าน 74 ครั้ง
-:-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 4-:-

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC4
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 18 / ส.ค. / 2564
อ่าน 61 ครั้ง
-:-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 3-:-

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รูปแบบ IC 3
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 29 / ก.ค. / 2564
อ่าน 100 ครั้ง
-:-รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563-:-

      รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าววันที่ : 29 / ก.ค. / 2564
อ่าน 112 ครั้ง
-:-การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564-:-

       การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 90 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 66 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 72 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 57 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 49 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 53 ครั้ง
-:-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563-:-

      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 70 ครั้ง
-:-ประการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-:-

      ประการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 69 ครั้ง
-:-รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง-:-

      รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 22 / ก.ค. / 2564
อ่าน 66 ครั้ง
-:-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-:-

      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข่าววันที่ : 15 / ก.ค. / 2564
อ่าน 53 ครั้ง
-:-ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC3-:-

      ขอเชิญเสนอราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบIC3
อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>