ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา (2)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประชุมประธานสหวิทยาเขต (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (1)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564


ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (2)

งานประชาสัมพันธ์
25 / ต.ค. / 2564