ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมออนไลน์) (21)

งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564


MOU การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (11)

งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (6)

งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564


นิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน (7)

งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564


ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) (230)

งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2564


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (16)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564


ประชุมเรื่องการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (13)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564


ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (13)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564


ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (31)

งานประชาสัมพันธ์
6 / ม.ค. / 2564