live สด รายการไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน (15)

งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2564


ประชุมการพัฒนา ซ่อมแซม ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (31)

งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (21)

งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. (32)

งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2564


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (49)

งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2564


ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร (95)

งานประชาสัมพันธ์
18 / มิ.ย. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (56)

งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2564


การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (67)

งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2564


ประชุมมอบแนวทางและมาตรการในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 สพป.สมุทรสาคร (60)

งานประชาสัมพันธ์
14 / มิ.ย. / 2564


ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ (66)

งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2564