การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 (23)

งานประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2564


ประชุมปฏิบัติการ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (23)

งานประชาสัมพันธ์
8 / เม.ย. / 2564


พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (19)

งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (14)

งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564


ประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (17)

งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (43)

งานประชาสัมพันธ์
1 / เม.ย. / 2564


เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ (33)

งานประชาสัมพันธ์
1 / เม.ย. / 2564


ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (37)

งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564


การตรวจข้อสอบ NT (32)

งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564


รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. (22)

งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564