ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร (38)

งานประชาสัมพันธ์
30 / ก.ค. / 2563


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (121)

งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2563


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (58)

งานประชาสัมพันธ์
15 / ก.ค. / 2563


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (51)

งานประชาสัมพันธ์
14 / ก.ค. / 2563


สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (55)

งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ค. / 2563


ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (53)

งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ค. / 2563


ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (62)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ค. / 2563


ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (65)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2563


ตรวจสุขลักษณะอาคารสถานรับเลี้ยงเด็ก (69)

งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2563


ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา (56)

งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2563