การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 (118)

Administrator
14 / พ.ย. / 2562


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร (252)

Administrator
1 / พ.ย. / 2562


การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 (502)

Administrator
30 / ต.ค. / 2562


การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (157)

Administrator
29 / ต.ค. / 2562


การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 (646)

Administrator
18 / ต.ค. / 2562


ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\" (147)

Administrator
16 / ต.ค. / 2562


การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 (327)

งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ย. / 2562


การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 (188)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (162)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (122)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562