การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 (160)

งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ย. / 2562


การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 (84)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (63)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (45)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด (46)

งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2562


พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (59)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562


โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562 (37)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562


การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (44)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562


การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (30)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562


ปฐมนิเทศข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (41)

งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2562