นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก (12)

งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.ค. / 2561


ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม น.ส.มะลิ คงสกุล ผอ.โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้รับมอบจากนายทวี ทะนอก (15)

งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.ค. / 2561


งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมราม (28)

งานประชาสัมพันธ์
21 / ก.ค. / 2561


ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการประกวดแข่งขันวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ (105)

งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2561


ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร และนำอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้ (72)

งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2561


การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (77)

งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2561


การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างพลัง ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาองค์กร (40)

งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2561


ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (69)

งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผอ.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) (47)

งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2561


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายทวี ทะนอก (76)

งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2561