การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที (93)

งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2561


การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (121)

งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ค. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดประกาศ คำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (69)

งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ค. / 2561


การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (70)

งานประชาสัมพันธ์
6 / พ.ค. / 2561


สพป.สมุทรสาคร สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (123)

งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางปิ้ง (190)

งานประชาสัมพันธ์
29 / มี.ค. / 2561


งานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี ๔.๐ “Educa Sakhonburee 4.0” (181)

งานประชาสัมพันธ์
29 / มี.ค. / 2561


ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (222)

งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร (230)

งานประชาสัมพันธ์
11 / มี.ค. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (259)

งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2561