นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์” (77)

งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ (35)

งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคก (33)

งานประชาสัมพันธ์
15 / พ.ย. / 2561


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (51)

งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561


นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (49)

งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561


กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน เขียน (30)

งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561


นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (20)

งานประชาสัมพันธ์
13 / พ.ย. / 2561


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้จัดกฐินสามัคคีนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนขี้เหล็ก (99)

งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561


อบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับคณะครู จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ (83)

งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561


ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (44)

งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561