งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (26)

งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562


รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร (53)

งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562


มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 (55)

งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562


กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV (23)

งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562


การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (134)

งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562


การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (24)

งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (42)

งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562


การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. (29)

งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562


ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (58)

งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร (140)

งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562