ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ธ.ค. / 2561 : ( 31 / )

คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ14 / ธ.ค. / 2561 : ( 31 / )

ประชุมผ่านระบบ Teleconference การเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ14 / ธ.ค. / 2561 : ( 26 / )

ประชุม ทางไกล มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ14 / ธ.ค. / 2561 : ( 22 / )

การขับเคลื่อนงานด้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ โดย สพฐ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ9 / ธ.ค. / 2561 : ( 120 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ7 / ธ.ค. / 2561 : ( 100 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม \\\"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดสมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ7 / ธ.ค. / 2561 : ( 163 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติการงานธุรการโรงเรียน ของ สพฐ. \"เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน\"


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ5 / ธ.ค. / 2561 : ( 137 / )

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ5 / ธ.ค. / 2561 : ( 111 / )

สพป.สมุทรสาคร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ5 / ธ.ค. / 2561 : ( 115 / )

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ3 / ธ.ค. / 2561 : ( 395 / )

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ30 / พ.ย. / 2561 : ( 127 / )

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน