ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / มิ.ย. / 2560 : ( 49 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ออกประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / มิ.ย. / 2560 : ( 48 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดีที่นางสมสกุล สินพูลผล ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่ได้รับรางวัลสาขาครูภาษาไทย


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / มิ.ย. / 2560 : ( 56 / )

คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / มิ.ย. / 2560 : ( 35 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับทีมทดลองเครื่องมือ(Try out)


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ20 / มิ.ย. / 2560 : ( 85 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการประเมินศักยภาพ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ20 / มิ.ย. / 2560 : ( 86 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีรดน้ำศพ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ18 / มิ.ย. / 2560 : ( 129 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร แสดงความยินดี กับ น.ส.พรรณี ใจเพิ่ม ผอ.โรงเรียนวัดนางสาว


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / มิ.ย. / 2560 : ( 94 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบลูกจ้างชั่วคราว


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / มิ.ย. / 2560 : ( 76 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็ว


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / มิ.ย. / 2560 : ( 122 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / มิ.ย. / 2560 : ( 47 / )

ผอ.กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผอ.กลุ่ม หน่วย/ศูนย์ สพป.สมุทรสาคร ไปประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ12 / มิ.ย. / 2560 : ( 111 / )

นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาครร่วมพิธี