ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / ต.ค. / 2560 : ( 165 / )

ที่โรงเรียนวัดนางสาว นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ได้รับมอบ จาก ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / ต.ค. / 2560 : ( 91 / )

ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 153 / )

ดร.กัลยา มาลัย. รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร เคารพธงชาติ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 132 / )

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดร.กัลยา มาลัย. รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 93 / )

ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 85 / )

ที่โรงเรียนวัดนางสาว ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 102 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 83 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมครูผู้ช่วย


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ28 / ก.ย. / 2560 : ( 77 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ25 / ก.ย. / 2560 : ( 112 / )

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการขยะในสำนักงานและสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / ก.ย. / 2560 : ( 113 / )

ที่โรงเรียนวัดคลองครุ ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานพิธีเปิดการอบรมลูกจ้างในสังกัด


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / ก.ย. / 2560 : ( 90 / )

ที่โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ