ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / มิ.ย. / 2561 : ( 17 / )

การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 33 / )

จัดกิจกรรมมาตรการ ป้องกันการพนันฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 61 / )

พิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 32 / )

การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 15 / )

ประชุมทางไกล มาตรการป้องกันการพนันฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 15 / )

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มิ.ย. / 2561 : ( 22 / )

กิจกรรมเขพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / มิ.ย. / 2561 : ( 19 / )

ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร จัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เขตตรวจราชการที่ 5


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / มิ.ย. / 2561 : ( 22 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ6 / มิ.ย. / 2561 : ( 56 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / พ.ค. / 2561 : ( 132 / )

การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ8 / พ.ค. / 2561 : ( 157 / )

การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560