ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ14 / มี.ค. / 2561 : ( 90 / )

ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / มี.ค. / 2561 : ( 96 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ7 / มี.ค. / 2561 : ( 130 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ7 / มี.ค. / 2561 : ( 103 / )

ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ3 / มี.ค. / 2561 : ( 101 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุม


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ3 / มี.ค. / 2561 : ( 94 / )

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธี“เปิดบ้านศรีสำราญ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / ม.ค. / 2561 : ( 410 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารฯ ในสังกัด สพป.สค.


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ29 / ธ.ค. / 2560 : ( 266 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ25 / ธ.ค. / 2560 : ( 334 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ25 / ธ.ค. / 2560 : ( 252 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการวิถีพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ25 / ธ.ค. / 2560 : ( 206 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.ุสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ22 / ธ.ค. / 2560 : ( 223 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ณ สำนักงาน สก.สค.