ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ17 / ส.ค. / 2560 : ( 8 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ16 / ส.ค. / 2560 : ( 26 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดวิทยุการบินฯ


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ16 / ส.ค. / 2560 : ( 21 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการอบรมกิจกรรมถอดบทเรียน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ13 / ส.ค. / 2560 : ( 34 / )

ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นางศรัณยา รุ่งเรื่องศุภรัตน์ นางพวงพิศ ขำดี นางสาวรัตนาภรณ์ เตียวิเศษ และนางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / ส.ค. / 2560 : ( 49 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบห้องคอมพิวเตอร์


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ11 / ส.ค. / 2560 : ( 33 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน เขตสุจริต


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / ส.ค. / 2560 : ( 66 / )

ในเวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ10 / ส.ค. / 2560 : ( 55 / )

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำผล O – NET สู่การเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ8 / ส.ค. / 2560 : ( 84 / )

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ7 / ส.ค. / 2560 : ( 67 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับนายชัยพร ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกัน


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ6 / ส.ค. / 2560 : ( 88 / )

การอบรม”เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สพป.สมุทรสาคร


ผู้บันทึก งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ4 / ส.ค. / 2560 : ( 86 / )

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21