ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 24 / ก.ย. / 2561 : ( 76 / )

รับโล่และเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา: ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / ก.ย. / 2561 : ( 45 / )

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / ก.ย. / 2561 : ( 28 / )

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูกิ่งแก้ว วรรณชนะ
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / ก.ย. / 2561 : ( 26 / )

งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ”
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / ก.ย. / 2561 : ( 115 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 19 / ก.ย. / 2561 : ( 62 / )

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 19 / ก.ย. / 2561 : ( 29 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 17 / ก.ย. / 2561 : ( 57 / )

ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 17 / ก.ย. / 2561 : ( 37 / )

ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\"
(อ่านต่อ)