ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 31 / มี.ค. / 2563 : ( 24 / )

มาตรการป้องกัน COVID-19
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 27 / มี.ค. / 2563 : ( 31 / )

การปฏิบัติตนในการติดต่อราชการ ณ สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 25 / มี.ค. / 2563 : ( 25 / )

ประชุมทางไกล ผ่านระบบ CONFERENCE
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 25 / มี.ค. / 2563 : ( 29 / )

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 25 / มี.ค. / 2563 : ( 28 / )

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / มี.ค. / 2563 : ( 60 / )

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / มี.ค. / 2563 : ( 40 / )

ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / มี.ค. / 2563 : ( 31 / )

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 23 / มี.ค. / 2563 : ( 37 / )

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(อ่านต่อ)