ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 22 / ก.ย. / 2560 : ( 29 / )

ที่โรงเรียนวัดคลองครุ ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานพิธีเปิดการอบรมลูกจ้างในสังกัด
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 22 / ก.ย. / 2560 : ( 23 / )

ที่โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 22 / ก.ย. / 2560 : ( 15 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมขยายผลหลักสูตรก
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 12 / ก.ย. / 2560 : ( 117 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / ก.ย. / 2560 : ( 83 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / ก.ย. / 2560 : ( 102 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำคณะครู
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 8 / ก.ย. / 2560 : ( 129 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 8 / ก.ย. / 2560 : ( 78 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 6 / ก.ย. / 2560 : ( 95 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา
(อ่านต่อ)