ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 14 / พ.ย. / 2562 : ( 192 / )

การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 1 / พ.ย. / 2562 : ( 306 / )

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 30 / ต.ค. / 2562 : ( 562 / )

การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 29 / ต.ค. / 2562 : ( 184 / )

การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 18 / ต.ค. / 2562 : ( 712 / )

การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 16 / ต.ค. / 2562 : ( 165 / )

ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\"
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 4 / ก.ย. / 2562 : ( 351 / )

การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 200 / )

การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / ก.ย. / 2562 : ( 182 / )

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(อ่านต่อ)