ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 23 / ม.ค. / 2563 : ( 20 / )

สพป.สมุทรสาคร จัดค่ายนักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 23 / ม.ค. / 2563 : ( 17 / )

สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 23 / ม.ค. / 2563 : ( 19 / )

สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 23 / ม.ค. / 2563 : ( 19 / )

สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 20 / ม.ค. / 2563 : ( 47 / )

สพป.สมุทรสาคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 14 / พ.ย. / 2562 : ( 350 / )

การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 1 / พ.ย. / 2562 : ( 429 / )

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 30 / ต.ค. / 2562 : ( 705 / )

การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: Administrator
เมื่อ:: 29 / ต.ค. / 2562 : ( 259 / )

การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(อ่านต่อ)