ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 16 / )

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการ แข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 16 / )

ตรวจเยี่ยม ชมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 93 / )

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 78 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ใน สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 84 / )

การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนในเครือข่ายโ
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 20 / พ.ย. / 2561 : ( 103 / )

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 19 / พ.ย. / 2561 : ( 178 / )

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / พ.ย. / 2561 : ( 125 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์”
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / พ.ย. / 2561 : ( 74 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
(อ่านต่อ)