ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 14 / มี.ค. / 2561 : ( 90 / )

ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / มี.ค. / 2561 : ( 96 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 7 / มี.ค. / 2561 : ( 130 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 7 / มี.ค. / 2561 : ( 103 / )

ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / มี.ค. / 2561 : ( 101 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุม
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 3 / มี.ค. / 2561 : ( 94 / )

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธี“เปิดบ้านศรีสำราญ
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / ม.ค. / 2561 : ( 410 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารฯ ในสังกัด สพป.สค.
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 29 / ธ.ค. / 2560 : ( 266 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 25 / ธ.ค. / 2560 : ( 334 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน
(อ่านต่อ)