ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / พ.ค. / 2561 : ( 100 / )

การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 8 / พ.ค. / 2561 : ( 127 / )

การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 8 / พ.ค. / 2561 : ( 72 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดประกาศ คำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 6 / พ.ค. / 2561 : ( 72 / )

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 25 / เม.ย. / 2561 : ( 128 / )

สพป.สมุทรสาคร สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 29 / มี.ค. / 2561 : ( 195 / )

นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 29 / มี.ค. / 2561 : ( 184 / )

งานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี ๔.๐ “Educa Sakhonburee 4.0”
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 14 / มี.ค. / 2561 : ( 228 / )

ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / มี.ค. / 2561 : ( 232 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร
(อ่านต่อ)