ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / ก.ค. / 2561 : ( 40 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการประกวดแข่งขันวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / ก.ค. / 2561 : ( 23 / )

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร และนำอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 12 / ก.ค. / 2561 : ( 54 / )

การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 12 / ก.ค. / 2561 : ( 27 / )

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างพลัง ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาองค์กร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / ก.ค. / 2561 : ( 57 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 11 / ก.ค. / 2561 : ( 35 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผอ.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / ก.ค. / 2561 : ( 64 / )

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายทวี ทะนอก
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / ก.ค. / 2561 : ( 40 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 4 / ก.ค. / 2561 : ( 106 / )

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ
(อ่านต่อ)