ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 17 / พ.ค. / 2562 : ( 26 / )

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 17 / พ.ค. / 2562 : ( 53 / )

รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / พ.ค. / 2562 : ( 55 / )

มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 16 / พ.ค. / 2562 : ( 23 / )

กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / พ.ค. / 2562 : ( 134 / )

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / พ.ค. / 2562 : ( 24 / )

การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / พ.ค. / 2562 : ( 42 / )

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 10 / พ.ค. / 2562 : ( 29 / )

การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
(อ่านต่อ)

ผู้บันทึก:: งานประชาสัมพันธ์
เมื่อ:: 7 / พ.ค. / 2562 : ( 58 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(อ่านต่อ)