[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : ตักบาตรวันมาฆบูชาจังหวัดสมุทรสาครปี 2557
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
เข้าชม : 323


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันมาฆบูชาจังหวัดสมุทรสาครปี 2557

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
คณะข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.สมุทรสาคร และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ฟังธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลจังหวัด
สมุทรสาครข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผอ.กลุ่ม ใน สพป.สมุทรสาคร และศึกษานิเทศก์ 8 / ก.พ. / 2559
      นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 5 / ก.พ. / 2559
      นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบโครงงาน 4 / ก.พ. / 2559
      นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยนายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชีผ้าขาวและโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 3 / ก.พ. / 2559
      นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 2 สพป.สมุทรสาคร 1 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก