[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร
ผู้เขียน : Administrator
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 468


 

รูปภาพทั้งหมด

          วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562

ก่อนเวลาเปิดการประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นางสาว อารียา ดาวกระจาย นักวิชาการทรงงานด้านจิตวิทยา ได้มาแนะนำถึงแนวทางการหางานทำสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น , วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(ฝ่ายวิชาการ) ได้มาแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ก.พ. รับรอง และวิธรการสมัครเข้าเรียน และการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
เวลา 13.00 น. นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียน ดังนี้
1.การตัดเลือกรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 สพฐ. ได้ประกาศผลการตัดเลือก มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ได้รับรางวัลระดับเงิน จำนวน 2 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านวังจรเข้  โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับรางวัลระดับเงิน 2. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลระดับเงิน

2.มหกรรมเศรษกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย มีการประกวดการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ผลการประกวด และตัดสินเป็น 3 ระดับ ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง ,รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ,รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

3. การประโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ,รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนวัดกระโจมทอง ,รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ,ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว

4.รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี Best Practice โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชนะเลิ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ,รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ,รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตร์พิทยาคาร)

5.ทุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศศิธร บุตรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันดาป ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สำหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านสันดาป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

6.การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับเขตตรวจราชการที่ 4 (Cluster) สพป.สมุทรสาคร,สพป.สมุทรสงคราม,สพป.เพชรบุรี เขต 1,เขต 2,สพป,ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1,เขต2 1.โรงเรียนวัดธัญญารามราษฏร์บำรุง ,2.โรงเรียนบ้านเจริญสุข ,3.โรงเรียนสัดบางพลี

เข้าสู่วาระการประชุม และระหว่างการประชุม มีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม อธิบายในประเด็นงานต่างๆ และแนวทางการการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดการงานทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
โดยกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประชุม

รูปภาพทั้งหมด

 

นางสาว อารียา ดาวกระจาย นักวิชาการทรงงานด้านจิตวิทยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 

ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(ฝ่ายวิชาการ)
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 

รูปภาพทั้งหมด

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      สพป.สมุทรสาคร ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร จัดค่ายนักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 20 / ม.ค. / 2563
      การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 14 / พ.ย. / 2562
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 / พ.ย. / 2562
      การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 30 / ต.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก