[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
ผู้เขียน : Administrator
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1063


 

          วันนี้ วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019  โครงการขยายผลการพัฒนาครูแกนนำ Boot Camp การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อหลักสูตร Boot Camp turbo ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นำหลักสูตร Boot Camp Turbo มาประยุกต์และออกแบบแนวทางการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน จนได้เป็นหลักสูตร SKN Boot Camp Turbo 2019 โดยนายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย,นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ พิธีกร

คณะวิทยากร
1.นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
2.นางสมวลี เขียวมณี ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
3.นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล ครู โรงเรียนวัดนางสาว
4.นายอารี ทิศสุวรรณ ครู โรงเรียนเอกชัย
5.นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์
6.นางสาวสุภัทรา จังหวะ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
7.นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
8.นางสาวตรีนุช พงษ์ฉาย ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
9.นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
10.นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
และนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะเป็นผู้ดำเนินโครงการ

 picture downloadข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๓ 25 / ก.ย. / 2563
      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ 25 / ก.ย. / 2563
      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๑ 25 / ก.ย. / 2563
      การอบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 / ก.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 23 / ก.ย. / 2563
      มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 23 / ก.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 16 / ก.ย. / 2563
      พิธีรับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ 28 / ส.ค. / 2563
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 28 / ส.ค. / 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก