[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
ผู้เขียน : Administrator
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 765


 

          วันนี้ วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019  โครงการขยายผลการพัฒนาครูแกนนำ Boot Camp การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อหลักสูตร Boot Camp turbo ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นำหลักสูตร Boot Camp Turbo มาประยุกต์และออกแบบแนวทางการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน จนได้เป็นหลักสูตร SKN Boot Camp Turbo 2019 โดยนายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย,นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ พิธีกร

คณะวิทยากร
1.นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
2.นางสมวลี เขียวมณี ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
3.นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล ครู โรงเรียนวัดนางสาว
4.นายอารี ทิศสุวรรณ ครู โรงเรียนเอกชัย
5.นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์
6.นางสาวสุภัทรา จังหวะ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
7.นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
8.นางสาวตรีนุช พงษ์ฉาย ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
9.นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
10.นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
และนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะเป็นผู้ดำเนินโครงการ

 picture downloadข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      สพป.สมุทรสาคร ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร จัดค่ายนักเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 23 / ม.ค. / 2563
      สพป.สมุทรสาคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 20 / ม.ค. / 2563
      การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 14 / พ.ย. / 2562
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 / พ.ย. / 2562
      การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 30 / ต.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก