[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เขียน : Administrator
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 470


 

          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กศน. จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.สมุทรสาคร ประกอบด้วย 1.นางวรภร ประสมศรี รองผู้อำนวยการ สนง.กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 2. นางสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 3.นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร 4.นายสมชาย แสงด่วน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน 5.นายสัญญา ทองจินดา ศึกษานิเทศก์ 6.นส.กมลวรรณ ศีลวินัยพร นักวิชาการศึกษา 7.นส.ปิยกาญจน์ อินแหยม นักวิชาการศึกษา 8.นส.อุบลวรรณ ทองสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 9.นางลักขณา สนเปี่ยม นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ กศน.

          โดยกลุ่ม DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และระบบการประชุม

picture download

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๓ 25 / ก.ย. / 2563
      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ 25 / ก.ย. / 2563
      การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๑ 25 / ก.ย. / 2563
      การอบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 / ก.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 23 / ก.ย. / 2563
      มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 23 / ก.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 16 / ก.ย. / 2563
      พิธีรับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ 28 / ส.ค. / 2563
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 28 / ส.ค. / 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก