[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 167


วันอังคารที่ 25  ธันวาคม 2561
 นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ ดร.กัลยา  มาลัย รอง ผอ สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยนายนริศ  ทวีสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2
561
ระดับชาติ (ภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด

ในงานนี้ โรงเรียนวัดท่าเสาได้รับเกียรติจาก สพป.นครปฐม ให้วงโปงลาง ร.ร.วัดท่าเสาไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา
2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา 18 / ม.ค. / 2562
      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร 18 / ม.ค. / 2562
      พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” 18 / ม.ค. / 2562
      ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 18 / ม.ค. / 2562
      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร 18 / ม.ค. / 2562
      การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) 17 / ม.ค. / 2562
      งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 17 / ม.ค. / 2562
      การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET) 15 / ม.ค. / 2562
      การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 14 / ม.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก