[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 82


วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
 ที่ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบที่ 2)ตำแหน่ง ผอ.สพท.นายทวี ทะนอก
ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการประกอบด้วย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต1
นายสมุทร สมปอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสนี้ ประธานสหวิทยาเขตฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะข้าราชการและลูกจ้าง
 สังกัด สพป.สมุทรสาคร ให้การต้อนรับข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา 18 / ม.ค. / 2562
      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร 18 / ม.ค. / 2562
      พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” 18 / ม.ค. / 2562
      ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 18 / ม.ค. / 2562
      นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร 18 / ม.ค. / 2562
      การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) 17 / ม.ค. / 2562
      งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 17 / ม.ค. / 2562
      การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET) 15 / ม.ค. / 2562
      การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 14 / ม.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก