[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / พ.ย. / 2561
การประชุมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ครั้งที่ 4/2561
การประชุมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ครั้งที่ 4/2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / พ.ย. / 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา \"สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาค(ภาคกลาง)
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา \"สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับภาค(ภาคกลาง) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / พ.ย. / 2561
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / พ.ย. / 2561
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / พ.ย. / 2561
การประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผอ.โรงเรียนเอกชัย
การประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผอ.โรงเรียนเอกชัย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวิชาการ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวิชาการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการ แข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการ แข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
ตรวจเยี่ยม ชมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68
ตรวจเยี่ยม ชมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ใน สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ใน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนในเครือข่ายโ
การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนในเครือข่ายโ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / พ.ย. / 2561
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียน ครั้งที่ 68 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2561
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์”
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคก
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน เขียน
กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน เขียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้จัดกฐินสามัคคีนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนขี้เหล็ก
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้จัดกฐินสามัคคีนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนขี้เหล็ก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
อบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับคณะครู จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ
อบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับคณะครู จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับมอบเงิน 180,000 บาท จากกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับมอบเงิน 180,000 บาท จากกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สังวาลย์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สังวาลย์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียน
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียน วัดพันธ์วงษ์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียน วัดพันธ์วงษ์ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>