[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.พ. / 2562
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2562
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\"
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ก.พ. / 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ก.พ. / 2562
กิจกรรม \\\"ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล\\\" เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562
กิจกรรม \\\"ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล\\\" เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2562
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2562
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ม.ค. / 2562
รับมอบแบบทดสอบ O-NET จาก สทศ.
รับมอบแบบทดสอบ O-NET จาก สทศ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ม.ค. / 2562
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ม.ค. / 2562
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชนในยุค 4.0
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร สำหรับเยาวชนในยุค 4.0 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ม.ค. / 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ม.ค. / 2562
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ม.ค. / 2562
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูล ประชากรวัยเรียน ตาม ทร .14 รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน สพฐ.
ดร.กัลยา มาลัย เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2562
โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก
โครงการรณรงค์ตรวจรักษาสายตาให้กับเด็ก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจ ผอ.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ”
พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ศุนย์ ติวโอเน็ต. ร.ร.วัดยกกระบัตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562
การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET)
การประชุม ชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ม.ค. / 2562
งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562
งานวันครู จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ม.ค. / 2562
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET)
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O -NET) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
การประเมินและ คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ม.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้คำแนะนำ ครูผู้ช่วย ในการเขียน กคศ.16
ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมุทรสาคร ให้คำแนะนำ ครูผู้ช่วย ในการเขียน กคศ.16 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>