[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019
ผู้เขียน : Administrator
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 504


 

          วันนี้ วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019  โครงการขยายผลการพัฒนาครูแกนนำ Boot Camp การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อหลักสูตร Boot Camp turbo ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้นำหลักสูตร Boot Camp Turbo มาประยุกต์และออกแบบแนวทางการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์ปัจจุบัน จนได้เป็นหลักสูตร SKN Boot Camp Turbo 2019 โดยนายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
นายอารี ทิศสุวรรณ ครูโรงเรียนเอกชัย,นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ พิธีกร

คณะวิทยากร
1.นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
2.นางสมวลี เขียวมณี ครู โรงเรียนวัดคลองครุ
3.นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล ครู โรงเรียนวัดนางสาว
4.นายอารี ทิศสุวรรณ ครู โรงเรียนเอกชัย
5.นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครู โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์
6.นางสาวสุภัทรา จังหวะ ครู โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
7.นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล ครู โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
8.นางสาวตรีนุช พงษ์ฉาย ครู โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
9.นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
10.นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ ครู โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
และนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะเป็นผู้ดำเนินโครงการ

 picture downloadข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 14 / พ.ย. / 2562
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 / พ.ย. / 2562
      การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 30 / ต.ค. / 2562
      การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 / ต.ค. / 2562
      การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 18 / ต.ค. / 2562
      ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\" 16 / ต.ค. / 2562
      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก