[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : ผู้แทนพระองค์ฯ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 210


 

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์      รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชูปถัมภ์ฯรวมใจ เทิดไท้พระบารมี สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.ศศิธร       จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และมีโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ            พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมต้อนรับ  จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ไปยังห้องประชุมและประจำที่นั่ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชูปถัมภ์ฯรวมใจ เทิดไท้พระบารมี สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาและการแสดงผลงานของนักเรียน     กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กล่าวเบิกผู้รับเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูที่สร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เด่น จำนวน 23 คน นักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน 22 คน และผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 125 คน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      กิจกรรม อวยพรคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.สมุทรสาครและรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสท่ี่ น.ส.นันทวัน ชมดี ลาออกจากราชการ 24 / เม.ย. / 2562
      กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 11 / เม.ย. / 2562
      การประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ของสถานศึกษา 9 / เม.ย. / 2562
      โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร 26 / มี.ค. / 2562
      การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 / มี.ค. / 2562
      การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 20 / มี.ค. / 2562
      การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2561 20 / มี.ค. / 2562
      ศีกษาดูงานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 20 / มี.ค. / 2562
      งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ \"Active Learning\" ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 19 / มี.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก