[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\"
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
เสาร์ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 262


 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพรส อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก"
(ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในการนี้ ดร.กัลยา มาลัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
และคณะศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                                                                                                       ภาพ/ข่าว โดย ว่าที่ ร.ท.อรรถพล  ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 17 / พ.ค. / 2562
      รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร 17 / พ.ค. / 2562
      มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 16 / พ.ค. / 2562
      กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV 16 / พ.ค. / 2562
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 10 / พ.ค. / 2562
      การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 10 / พ.ค. / 2562
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 10 / พ.ค. / 2562
      การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. 10 / พ.ค. / 2562
      ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 / พ.ค. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก