[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 470


 วันพฤหัสบดีที่ 3   สิงหาคม  2560
 ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
โดยมีนางมุกดา  คุปตอาภากุล ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครและ
นายธิติพันธ์ จันทร์เลื่อน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองครุข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด 3 / ก.ย. / 2562
      พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2 / ก.ย. / 2562
      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562 2 / ก.ย. / 2562
      การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2 / ก.ย. / 2562
      การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก