[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ประกาศเจตจำนงสุจริต
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 433


 จันทร์ที่  10  เมษายน  2560
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร
  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
นำคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ขับร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ต่อจากนั้น ได้แสดงเจตจำนงตามโครงการ "สุจริต" จะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร และจะสร้างเครือข่ายความซืื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษา องค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งย้ืน ทั้งนี้
เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ปีงบประมาณ 2562 14 / พ.ย. / 2562
      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 / พ.ย. / 2562
      การอบรม SKN Boot Camp Turbo 2019 30 / ต.ค. / 2562
      การประชุมชี้แจ้งแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 / ต.ค. / 2562
      การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 18 / ต.ค. / 2562
      ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\" 16 / ต.ค. / 2562
      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก