[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 621


 วันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์  2560
ดร.กัลยา มาลัย  รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน
โดยมี นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธาน อาคารอเนกประสงค์นี้ อบจ.ได้ให้งบสร้าง จำนวน 6,641,000 บาท
(หกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ ได้เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด 3 / ก.ย. / 2562
      พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2 / ก.ย. / 2562
      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562 2 / ก.ย. / 2562
      การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2 / ก.ย. / 2562
      การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก