[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางวรนุช ตุนทกิจ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 676


 

วันเสาร์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2560
ดร.กัลยา มาลัย  รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย
นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางวรนุช ตุนทกิจ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ นางสุพรรณี ชื่นค้า
และ นายสุขอนันต์ อักษร เข้าร่วมอบรมโครงการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “การด้วยพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียน”  ผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่
18-19 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย
ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ อธิการบดี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณะเป็นวิทยากร ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 18 / ต.ค. / 2562
      ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\" 16 / ต.ค. / 2562
      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด 3 / ก.ย. / 2562
      พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2 / ก.ย. / 2562
      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562 2 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก