[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สค.
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 644


 

 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2560
คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สค. นายอารมณ์ เจียวท่าไม้  
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางดวงจันทร์ บุญตานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน คณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางวรนุช ตุนทกิจ 
 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ นางสุพรรณี ชื่นค้า 
น.ส.นฤมล อึ้งเจริญ และนายสุขอนันต์ อักษร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      มาตรการป้องกัน COVID-19 31 / มี.ค. / 2563
      การปฏิบัติตนในการติดต่อราชการ ณ สพป.สมุทรสาคร 27 / มี.ค. / 2563
      ประชุมทางไกล ผ่านระบบ CONFERENCE 25 / มี.ค. / 2563
      ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 / มี.ค. / 2563
      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 25 / มี.ค. / 2563
      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 / มี.ค. / 2563
      ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 23 / มี.ค. / 2563
      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 / มี.ค. / 2563
      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 / มี.ค. / 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก