[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


หัวข้อข่าว : คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สค.
ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 575


 

 วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2560
คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สค. นายอารมณ์ เจียวท่าไม้  
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางดวงจันทร์ บุญตานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน คณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางวรนุช ตุนทกิจ 
 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ นางสุพรรณี ชื่นค้า 
น.ส.นฤมล อึ้งเจริญ และนายสุขอนันต์ อักษร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อันดับล่าสุด

      การประชุมเตรียมการจัดงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์โรงเรียน ประจำปี 2562 18 / ต.ค. / 2562
      ประชุมเตรียมความพร้อม\"โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2562\" 16 / ต.ค. / 2562
      การประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2562 4 / ก.ย. / 2562
      การ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่นที่2 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 3 / ก.ย. / 2562
      การอบรม จัดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด 3 / ก.ย. / 2562
      พิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2 / ก.ย. / 2562
      โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มยุวทูตความดี ปี2562 2 / ก.ย. / 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก