[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / พ.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / พ.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / พ.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / พ.ค. / 2563
ประชุมประธานสหวิทยาเขต
การประชุมประธานสหวิทยาเขต สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2563
ประชุมคณะกรรมการ
การประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ การขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2563
ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563
การประชุมการบริหารงานวิชาการและความคืบหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / พ.ค. / 2563
บรรจุครูผู้ช่วย
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / เม.ย. / 2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)” ผ่านระบบ Video Conference อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / เม.ย. / 2563
5 ส. กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการได้จัดทำ 5 ส. บริเวณรอบนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / เม.ย. / 2563
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / เม.ย. / 2563
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / เม.ย. / 2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2563
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2563
มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มี.ค. / 2563
การปฏิบัติตนในการติดต่อราชการ ณ สพป.สมุทรสาคร
การปฏิบัติตนในการติดต่อราชการ ณ สพป.สมุทรสาคร ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มี.ค. / 2563
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ CONFERENCE
เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มี.ค. / 2563
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มี.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มี.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มี.ค. / 2563
ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มี.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มี.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มี.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / มี.ค. / 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มี.ค. / 2563
อบรมทางไกลครูพี่เลี้ยง
การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มี.ค. / 2563
งานนิทรรศการวันวิชาการ
งานนิทรรศการวันวิชาการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม นำปัญญา พัฒนาสู่การเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / มี.ค. / 2563
การมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ
การมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ตามโครงการ “ลายมือสวยด้วยใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มี.ค. / 2563
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2563
กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>