[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2563
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ย. / 2563
โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมผู้ปฏิบัติงานธุรการ “โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ส.ค. / 2563
พิธีรับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์
พิธีรับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ส.ค. / 2563
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2563
พิธีเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
พิธีเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ส.ค. / 2563
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ส.ค. / 2563
โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ
โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ก.ค. / 2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ก.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ก.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ค. / 2563
ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ค. / 2563
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2563
ตรวจสุขลักษณะอาคารสถานรับเลี้ยงเด็ก
คณะกรรมการตรวจสุขลักษณะอาคารที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก \"อาณาจักรหนูน้อย\" (เด็ก 2 ขวบ) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มิ.ย. / 2563
เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มิ.ย. / 2563
รับมอบโทรทัศน์
รับมอบโทรทัศน์จาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มิ.ย. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มิ.ย. / 2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มิ.ย. / 2563
สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มิ.ย. / 2563
สอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มิ.ย. / 2563
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / มิ.ย. / 2563
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / มิ.ย. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / มิ.ย. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / พ.ค. / 2563
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>