[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ย. / 2561
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ย. / 2561
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2561
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ก.ย. / 2561
สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจประเทศไทยจัดการแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด
สพป.สมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิหัวใจประเทศไทยจัดการแข่งขันกระโดดเชือกระดับจังหวัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ส.ค. / 2561
รับมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์แพค จำกัด
รับมอบทุนการศึกษา บริษัทเซ็นเตอร์แพค จำกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ส.ค. / 2561
โครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนแกนนำสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน ภายใต้โครงการ \"เยาวชนไทย หัวใจ STRONG
โครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนแกนนำสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน ภายใต้โครงการ \"เยาวชนไทย หัวใจ STRONG อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนจัดการประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนจัดการประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การศึกษาดูงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
การศึกษาดูงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2561
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ส.ค. / 2561
ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ส.ค. / 2561
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ส.ค. / 2561
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดบางปิ้ง
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดบางปิ้ง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ส.ค. / 2561
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัณฑูรสิงห์เกมส์ 61”
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัณฑูรสิงห์เกมส์ 61” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง และโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง และโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ฉก.ชน.สพป.ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าทราย
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ฉก.ชน.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าทราย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ส.ค. / 2561
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สหวิทยาเขตท่าจีน
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สหวิทยาเขตท่าจีน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ส.ค. / 2561
ร่วมงานถอดบทเรียน และประเมินโครงการ\" (ภายใต้การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
ร่วมงานถอดบทเรียน และประเมินโครงการ\" (ภายใต้การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ส.ค. / 2561
สัมมนาเปิดศักราชใหม่ในการประก้นคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform
สัมมนาเปิดศักราชใหม่ในการประก้นคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ส.ค. / 2561
วันอาเซียนเดย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วันอาเซียนเดย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ส.ค. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนริศ ทวีสุข การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายนริศ ทวีสุข การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ส.ค. / 2561
งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อขำ ทะนอก คุณพ่อนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร
งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อขำ ทะนอก คุณพ่อนายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ส.ค. / 2561
ที่โรงเรียนศรัธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
ที่โรงเรียนศรัธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ส.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ส.ค. / 2561
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>