[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ต.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ต.ค. / 2561
การประชุมสร้างความรู้เกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน
การประชุมสร้างความรู้เกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ต.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองตัน และโรงเรียนวัดกระโจมทอง
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองตัน และโรงเรียนวัดกระโจมทอง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ต.ค. / 2561
พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ต.ค. / 2561
ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิริยะ ฉันทะดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมแสดงความยินดี กับนายพิริยะ ฉันทะดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ต.ค. / 2561
งานตลาดนัดผลงาน ผลิตภัณฑ์โรงเรียน
งานตลาดนัดผลงาน ผลิตภัณฑ์โรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ต.ค. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สพป.สมุทรสาคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ต.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / ก.ย. / 2561
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ 2561
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ก.ย. / 2561
การประชุมเตรียมการ จัดงานตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน
การประชุมเตรียมการ จัดงานตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ย. / 2561
รับโล่และเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา: ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
รับโล่และเกียรติบัตร โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา: ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูกิ่งแก้ว วรรณชนะ
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูกิ่งแก้ว วรรณชนะ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2561
งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ”
งานเกษียณอายุรชการ คุรุมุทิตา “วันอำลาที่ภาคภูมิ” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสสู่โรงเรียนเครือข่าย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ระบบ PLC สู่การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\"
ประธานพิธีเปิดงาน \"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดสหวิทยาเขตบ้านบ่อ
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ สังกัดสหวิทยาเขตบ้านบ่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ก.ย. / 2561
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”( อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
พิธีเปิดการจัดตั้งชมรมปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
พิธีเปิดการจัดตั้งชมรมปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2561
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม
พิธีรับมอบห้องเรียน โรงเรียนวัดศิริมงคล โครงการปันฝันยิ้ม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ย. / 2561
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก
ศึกษาดูงาน สพป.ชัยนาท ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแม่ปะ และโรงเรียนสรรพวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ย. / 2561
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร
นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ ข้าราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.ย. / 2561
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>