[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / ธ.ค. / 2563
โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนา 5 ส. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนา 5 ส. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
กิจกรรมหน้าเสาธง ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมหน้าเสาธง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายบังคม
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายบังคม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนของชุมชน
คัดเลือกโรงเรียนของชุมชน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ธ.ค. / 2563
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ธ.ค. / 2563
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / ธ.ค. / 2563
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ธ.ค. / 2563
ประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2565
การประชุมจัดตั้งงบประมาณปี 2565 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ธ.ค. / 2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / พ.ย. / 2563
ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / พ.ย. / 2563
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / พ.ย. / 2563
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / พ.ย. / 2563
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / พ.ย. / 2563
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / พ.ย. / 2563
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ต.ค. / 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ต.ค. / 2563
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครั้งที่ 3/2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ต.ค. / 2563
การพัฒนาครูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่)
การพัฒนาครูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ต.ค. / 2563
โครงการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563
โครงการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบ การเสริมสร้างคุณธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส การดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ต.ค. / 2563
การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ต.ค. / 2563
ศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต ๑ และ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
ศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต ๑ และ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.ย. / 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๓
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.ย. / 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.ย. / 2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๑
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๑ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / ก.ย. / 2563
การอบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรในองค์กร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>