[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / พ.ย. / 2561
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์”
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกีฬา “สพฐ.เกมส์” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคก
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / พ.ย. / 2561
กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน เขียน
กิจกรรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน เขียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้จัดกฐินสามัคคีนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนขี้เหล็ก
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้จัดกฐินสามัคคีนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนขี้เหล็ก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
อบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับคณะครู จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ
อบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับคณะครู จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ ไลออน สุรชัย เดชเจริญยศ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / พ.ย. / 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ย. / 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับมอบเงิน 180,000 บาท จากกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีรับมอบเงิน 180,000 บาท จากกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สังวาลย์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สังวาลย์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / พ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียน
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียน วัดพันธ์วงษ์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียน วัดพันธ์วงษ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ย. / 2561
การประชุมปฏิบัติการระบบลงทะเบียนและรายงานผลออกไลน์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
การประชุมปฏิบัติการระบบลงทะเบียนและรายงานผลออกไลน์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบหมายให้ ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบหมายให้ ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป. สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป. สมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / พ.ย. / 2561
งานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สังวาลย์ เศวตพุกกะ มารดา น.ส.เอื้ออารี เศวตพุกกะ
งานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สังวาลย์ เศวตพุกกะ มารดา น.ส.เอื้ออารี เศวตพุกกะ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชกทาน ณ พระอุโบสถ วัดเจ็ดยอด
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชกทาน ณ พระอุโบสถ วัดเจ็ดยอด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป. สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป. สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป. สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รองผอ.สพป. สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / พ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 2
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 2 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ต.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบหมายให้นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร มอบหมายให้นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ต.ค. / 2561
การตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ต.ค. / 2561
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / ต.ค. / 2561
การประชุมการเตรียมการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมการเตรียมการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ต.ค. / 2561
โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม
โครงการพัฒนาครูสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>