[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2564
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ม.ค. / 2564
ร่วมบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาค “สมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19”
ร่วมบริจาค ณ ศูนย์รับบริจาค “สมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / ม.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ม.ค. / 2564
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมออนไลน์)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมออนไลน์) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564
MOU การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
MOU การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ม.ค. / 2564
นิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน
นิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ม.ค. / 2564
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์)
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (การประชุมออนไลน์) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564
ประชุมเรื่องการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมเรื่องการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ม.ค. / 2564
ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ม.ค. / 2564
ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ม.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ธ.ค. / 2563
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ธ.ค. / 2563
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / ธ.ค. / 2563
ประชุมทางไกล รับนโยบายสถานการณ์ COVID-19
ประชุมทางไกล รับนโยบายสถานการณ์ COVID-19 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ธ.ค. / 2563
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ธ.ค. / 2563
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ธ.ค. / 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ธ.ค. / 2563
ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ธ.ค. / 2563
คู่มือ หลักสูตร การถ่ายภาพ เล่าเรื่องและตัดต่อด้วยมือถือ
คู่มือ หลักสูตร การถ่ายภาพ เล่าเรื่องและตัดต่อด้วยมือถือ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : MoobiN
14 / ธ.ค. / 2563
ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเจริญสุขมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ และมอบถ้วยรางวัล ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเจริญสุขมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ และมอบถ้วยรางวัล ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ธ.ค. / 2563
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓
นิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ธ.ค. / 2563
ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ธ.ค. / 2563
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : MoobiN
8 / ธ.ค. / 2563
เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : MoobiN
8 / ธ.ค. / 2563
การประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>