[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มี.ค. / 2564
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
แสดงความยินดีกับ นายก อบจ.สมุทรสาคร
แสดงความยินดีกับ นายก อบจ.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) หรือ (IPST) ประจำปีการศึกษา 2563
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) หรือ (IPST) ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2564
การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.พ. / 2564
Coaching Online
Coaching Online อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.พ. / 2564
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.พ. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.พ. / 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.พ. / 2564
live สด รายการ ไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน
live สด รายการ ไม่แพ้แน่นอน เราจะผ่านไปด้วยกัน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.พ. / 2564
พิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา
พิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.พ. / 2564
ประชุมเตรียมการประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ก.พ. / 2564
ประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
การประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
การประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
การประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
การประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / ก.พ. / 2564
การประชุม (Conference) ผู้บริหารสหวิทยาเขตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุม (Conference) ผู้บริหารสหวิทยาเขตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.พ. / 2564
โครงการปฏิบัติธรรม น้อมนำสุข
โครงการปฏิบัติธรรม น้อมนำสุข อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.พ. / 2564
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2564
ประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2564
สพป.สมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
สพป.สมุทรสาคร มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2564
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์ สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์ สังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2564
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2564
ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสาคร
ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2564
การประชุมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet (สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์)
การประชุมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet (สหวิทยาเขตพันท้ายนรสิงห์) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / ก.พ. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>