[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / พ.ค. / 2564
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / เม.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2564
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2564
พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2564
ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2564
ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference
ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2564
สัมภาษณ์การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบของจังหวัดสมุทรสคาร
สัมภาษณ์การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบของจังหวัดสมุทรสคาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / เม.ย. / 2564
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / เม.ย. / 2564
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2564
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / เม.ย. / 2564
ประชุมปฏิบัติการ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมปฏิบัติการ โครงการพระราชทาน อารยเกษตร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / เม.ย. / 2564
ประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / เม.ย. / 2564
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / เม.ย. / 2564
เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564
การตรวจข้อสอบ NT
การตรวจข้อสอบ NT อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
31 / มี.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / มี.ค. / 2564
การตรวจข้อสอบ NT
การตรวจข้อสอบ NT อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มี.ค. / 2564
พีธีมอบรางวัล การประกวดโครงการ รักชนะ วัยรุ่น No ไวรัส
พีธีมอบรางวัล การประกวดโครงการ รักชนะ วัยรุ่น No ไวรัส อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / มี.ค. / 2564
ตรวจเยี่ยม สนามสอบ NT
ตรวจเยี่ยม สนามสอบ NT อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มี.ค. / 2564
ตรวจเยี่ยม สนามสอบ RT
ตรวจเยี่ยม สนามสอบ RT อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มี.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / มี.ค. / 2564
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / มี.ค. / 2564
ประชุมสัมมนา Coaching รอง ผอ.สพท.
ประชุมสัมมนา Coaching รอง ผอ.สพท. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มี.ค. / 2564
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มี.ค. / 2564
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / มี.ค. / 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / มี.ค. / 2564
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>