[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / พ.ค. / 2562
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / พ.ค. / 2562
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / เม.ย. / 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2562
การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / เม.ย. / 2562
คณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
คณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2562
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2562
นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นางธรรมพร แข็งกสิการ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / เม.ย. / 2562
กิจกรรม อวยพรคล้ายวันเกิด ผอ.สพป.สมุทรสาครและรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสท่ี่ น.ส.นันทวัน ชมดี ลาออกจากราชการ
กิจกรรม อวยพรวันเกิด นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร และรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสท่ี่ น.ส.นันทวัน ชมดี ลาออกจากราชการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / เม.ย. / 2562
กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2562
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ของสถานศึกษา
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ของสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / มี.ค. / 2562
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / มี.ค. / 2562
การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2561
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มี.ค. / 2562
ศีกษาดูงานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ศีกษาดูงานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / มี.ค. / 2562
งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ \"Active Learning\" ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ \"Active Learning\" ณ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2562
พิธีรับมอบอาคารโรงอาหาร “อาคารประภัสสร ครัวหลวงแพทย์” จากคุณวิณัญญ์ โรจน์วรธัญญ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรัล
พิธีรับมอบอาคารโรงอาหาร “อาคารประภัสสร ครัวหลวงแพทย์” จากคุณวิณัญญ์ โรจน์วรธัญญ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเซ็นทรัล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2562
ตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2562
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2562
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2562
ร่วมงานแถลงข่าว สืบสาน สีสัน ลายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9
ร่วมงานแถลงข่าว สืบสาน สีสัน ลายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2562
TV ช่อง ๘ มาถ่ายทำสารคดี สัมภาษณ์ ด.ญ.ปนัดดา ช้างดำ นักเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร
TV ช่อง ๘ มาถ่ายทำสารคดี สัมภาษณ์ ด.ญ.ปนัดดา ช้างดำ นักเรียน ชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ก.พ. / 2562
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
26 / ก.พ. / 2562
ผู้แทนพระองค์ฯ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ผู้แทนพระองค์ฯ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ก.พ. / 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านวังจระเข้
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนบ้านวังจระเข้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.พ. / 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล \" สิงห์น้อยเกมส ์2562\" สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์
การแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล \" สิงห์น้อยเกมส ์2562\" สหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.พ. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน โรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.พ. / 2562
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร
มอบแบบทดสอบการอ่าน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.พ. / 2562
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\"
กิจกรรม\"การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก\" อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>