[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / มิ.ย. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / มิ.ย. / 2562
การประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มิ.ย. / 2562
ประชุม พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชุม พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / มิ.ย. / 2562
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
เดินวิ่งการกุศล”วิ่งสร้างโรงเรียน” โรงเรียนบ้านคลองซื่อ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คลินิก ให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2562
งาน \" วันกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน\"
งาน \" วันกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน\" อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มิ.ย. / 2562
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / มิ.ย. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / พ.ค. / 2562
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง (Coaching Team
การประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง (Coaching Team อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ประกาศเจตจำนงสุจริต
การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ประกาศเจตจำนงสุจริต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว
ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
28 / พ.ค. / 2562
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้านความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้านความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / พ.ค. / 2562
รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร
รับชมการประชุม Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562
มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562
มหกรรม สมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV
กิจกรรมอบรม(ถ่ายทอดสดการอบรมฯ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)รูปแบบใหม่ NEW DLTV อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2562
การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
การประชุมทางไกล การเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
2 / พ.ค. / 2562
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>