[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ค. / 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการอบรมบุคลากรสพป.สมุทรสาคร เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการอบรมบุคลากรสพป.สมุทรสาคร เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับคุณหลิว หย่าหมิง รองผู้ว่าการเมืองซินโจ มณฑลกวางสี ประเทศจีน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับคุณหลิว หย่าหมิง รองผู้ว่าการเมืองซินโจ มณฑลกวางสี ประเทศจีน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
5 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมชี้แจงโครงการความร่วมมือโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมชี้แจงโครงการความร่วมมือโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการ บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการ บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล Aramboy Fc.
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล Aramboy Fc. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณารักษ์โรงเรียน : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณารักษ์โรงเรียน : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือ เนตรนารี
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือ เนตรนารี อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายเดชณรงค์ รามนัฏ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายเดชณรงค์ รามนัฏ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ภาคกลาง
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ภาคกลาง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
27 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
24 / มิ.ย. / 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร”กาแฟสัมพันธ์มุ่งมั่นการศึกษา” นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร”กาแฟสัมพันธ์มุ่งมั่นการศึกษา” นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน การประชุมการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและ ตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน)
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน การประชุมการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและ ตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน การประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธาน การประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นายฉลอง คงเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีรับมอบ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคาร)
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมพิธีรับมอบ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคาร) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมกลุ่มนิเทศ เป็นกรณีพิเศษ เรื่องติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการ ติดตามงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมกลุ่มนิเทศ เป็นกรณีพิเศษ เรื่องติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการ ติดตามงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานคุณภาพ 3 ดี(ดี 2 มุ่งสู่มาตรฐาน)
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานคุณภาพ 3 ดี(ดี 2 มุ่งสู่มาตรฐาน) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผอ.โรงเรียนวัดนางสาว ให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม ผอ.โรงเรียนวัดนางสาว ให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มิ.ย. / 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสามัญประจำปีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบัณฑูรสิงห์
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสามัญประจำปีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบัณฑูรสิงห์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
18 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม กศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม กศจ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2559 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / มิ.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสำนักงานคุณภาพ 3 ดี สพป.สมุทรสาคร
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสำนักงานคุณภาพ 3 ดี สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม อ.ก.ศ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม อ.ก.ศ.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2559 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้าง
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้าง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มิ.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ศ.จ.สมุทรสาคร เกี่ยวกับการบรรจุ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม อ.ก.ศ.จ.สมุทรสาคร เกี่ยวกับการบรรจุ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 28/46 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>