[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการปรชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการปรชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.ย. / 2559
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอบรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอบรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ก.ย. / 2559
นายกิตติ ทองทาบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.สมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
นายกิตติ ทองทาบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการอบรม โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการอบรม โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม พบปะครู ในการอบรมปฏิบัติการ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม พบปะครู ในการอบรมปฏิบัติการ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.กฤษณา เกิดบุญส่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conferrence
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.กฤษณา เกิดบุญส่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conferrence อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
15 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานประชุม ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานประชุม ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / ก.ย. / 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจระเข้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.ภิญญาพัชญ์ เกตุคชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจระเข้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
13 / ก.ย. / 2559
นายสุคนธ์ พลัดเกตุ ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ได้รับมอบหมายจากนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร
นายสุคนธ์ พลัดเกตุ ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ได้รับมอบหมายจากนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริม กิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริม กิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ย. / 2559
ที่โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง
ที่โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
9 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนวัดอ่างทอง และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนต้นแบบ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบโล่รางวัลให้โรงเรียนวัดอ่างทอง และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนต้นแบบ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการศักยภาพลูกจ้างประจำ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการศักยภาพลูกจ้างประจำ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ย. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ย. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานปิดการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา สพป.สมุทรสาคร
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานปิดการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
1 / ก.ย. / 2559
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2559
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น”
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2559
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตะพงนอก และงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการฯ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดตะพงนอก และงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการฯ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
30 / ส.ค. / 2559
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาดูงาน
นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาดูงาน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/46 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>