[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / พ.ค. / 2561
การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที
การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ค. / 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
8 / พ.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดประกาศ คำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดประกาศ คำปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / พ.ค. / 2561
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / เม.ย. / 2561
สพป.สมุทรสาคร สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร สืบสานประเพณี “วันสงกรานต์” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มี.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางปิ้ง อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มี.ค. / 2561
งานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี ๔.๐ “Educa Sakhonburee 4.0”
งานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี ๔.๐ “Educa Sakhonburee 4.0” อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
14 / มี.ค. / 2561
ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ที่โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มี.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
7 / มี.ค. / 2561
ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร
ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุม
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
3 / มี.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธี“เปิดบ้านศรีสำราญ
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธี“เปิดบ้านศรีสำราญ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ม.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารฯ ในสังกัด สพป.สค.
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหารฯ ในสังกัด สพป.สค. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / ธ.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ธ.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการวิถีพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการวิถีพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
25 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.ุสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.ุสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ณ สำนักงาน สก.สค.
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ณ สำนักงาน สก.สค. อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศูนย์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศูนย์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ และทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ธ.ค. / 2560
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.สมุทรสาครให้ดำเนินการประชุม
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.สมุทรสาครให้ดำเนินการประชุม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O net โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม และโรงเรียนวัดน่วมกานนท์
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O net โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม และโรงเรียนวัดน่วมกานนท์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ธ.ค. / 2560
ดร กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมถทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O net
ดร กัลยา มาลัย รองผอ.สพป.สมถทรสาคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O net อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครพร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สค. คณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมทำ MOU
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครพร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สค. คณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมทำ MOU อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
19 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์ มูลค่า 225,000 บาท
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์ มูลค่า 225,000 บาท อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ธ.ค. / 2560
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / ธ.ค. / 2560
ในเย็นวันนี้ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร
ในเย็นวันนี้ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/33 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>