[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
22 / ก.ค. / 2561
ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม น.ส.มะลิ คงสกุล ผอ.โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้รับมอบจากนายทวี ทะนอก
ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม น.ส.มะลิ คงสกุล ผอ.โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้รับมอบจากนายทวี ทะนอก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / ก.ค. / 2561
งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมราม
งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมราม อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการประกวดแข่งขันวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการประกวดแข่งขันวาดภาพ การกล่าวสุนทรพจน์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
16 / ก.ค. / 2561
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร และนำอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.มุกดาหาร และนำอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2561
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
12 / ก.ค. / 2561
การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างพลัง ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาองค์กร
การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างพลัง ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาองค์กร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / ก.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผอ.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผอ.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2561
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายทวี ทะนอก
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายทวี ทะนอก อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / ก.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ. สพป.สมุทรสาคร ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำวัสดุกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้นำวัสดุกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มิ.ย. / 2561
การประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการสหวิทยาเขต
การประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการสหวิทยาเขต อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
29 / มิ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาครเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
23 / มิ.ย. / 2561
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่า ฯ
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่า ฯ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ได้นำกล่องเงินบริจาค
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร ได้นำกล่องเงินบริจาค อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
21 / มิ.ย. / 2561
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาครออกติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อและบ้านพักครู
ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ออกติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อและบ้านพักครู อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มิ.ย. / 2561
รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท ในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ เจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท ในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ เจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มิ.ย. / 2561
การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
20 / มิ.ย. / 2561
ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ
ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
17 / มิ.ย. / 2561
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น สพป.สมุทรสาคร
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
จัดกิจกรรมมาตรการ ป้องกันการพนันฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โ
จัดกิจกรรมมาตรการ ป้องกันการพนันฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
พิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
พิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
ประชุมทางไกล มาตรการป้องกันการพนันฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ประชุมทางไกล มาตรการป้องกันการพนันฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
11 / มิ.ย. / 2561
กิจกรรมเขพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ
กิจกรรมเขพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2561
ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร จัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เขตตรวจราชการที่ 5
ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร จัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เขตตรวจราชการที่ 5 อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
10 / มิ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ...

ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์
6 / มิ.ย. / 2561
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/33 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>